“CRISTINA?” Kumurap-kurap ng ilang beses si Mr. Alejo Montreal that creases his M-shaped forehead na para bang namalik-mata saka binura ang unang rumehistro sa isip. Napahawak ito sa maiksing balbas na may mga kalat-kalat ng puti.

Nanatiling nakamasid lang si Tina habang papalapit sa kaniya ang tatlong lalaki. Napahigpit ang hawak niya sa bath towel na nakabalot sa kaniyang katawan. Bigla siyang na-conscious nang sipatin ng dalawang bodyguard ang nakalantad niyang mga balikat, pagitan ng dalawang dibdib pababa sa kaniyang mga hita.

“Wala dito ang Nanay at ang kabit niyang si Romano, Mr. Alejo,” sabi niya sa mas mataas na tinig kumpara sa naisip niya. Iyon naman talaga ang pakay ng mga ito sa biglang pagsulpot.

Hindi pinansin ni Mr. Alejo ang sinabi niya. “Kailan ka pa dumating?” ramdam ni Tina ang kakaibang interest nito sa pagtatanong na ipinagtaka rin niya. She saw a glint in his eyes.

Gusto sana niyang i-maintain ang kahinahunan sa sarili at manatiling magalang pero nang maalala niya na ito ang lalaking kasabwat ng kaniyang ina para lalong mapalaki ang pagkakasanla ng lupa nila through the years, nagbago ang timpla niya. “It’s none of your business Mr. Montreal. Wala dito ang hinahanap ninyo kaya mas makabubuting umalis na kayo.”

Tumango ang lalaki in agreement. “I know. I have people keeping an eye here. I don’t mean any harm Cristina. Nasabi lang sa akin na may tao sa bahay ninyo kaya kami nagpunta para alamin kung sino.”

Katatapos lang niyang magbabad sa dagat at palubog na naman ang araw pero ramdam niyang nagsisimulang pagpawisan ang buo niyang katawan. “Ngayong alam niyo na, na ako ang tinutukoy ng mga tauhan ninyo at wala naman akong kinalaman sa anomang sigalot meron kayo sa nanay ko at kabit niya, mas maganda pang umalis na kayo. Please leave.”

Humakbang ang lalaki palapit sa kaniya. “This is not the right way to treat visitors, Cristina.”

“You were never visitors to my land. The last time I heard, you’re trespassers.” Nilingon niya ang kanilang bahay saka itinuro. “And burglars destroying everything my family have.”

Hindi naman siya sigurado kung sina Mr. Alejo nga ang may kagagawan sa nangyari pero nagpupuyos na siya sa galit. Sila din naman ang may malaking rason para gawin iyon. She felt like she wanted to get even with this man.

Lumapit pa lalo sa kaniya si Mr. Montreal kasunod ang dalawang bodyguard. Tumigil mga tatlong talampakan ang layo sa kinatatayuan niya. “Ang bigat ng paratang mo sa akin Cristina. Hindi ako ang kontrabida dito. I just did what I have to do to save your land.”

Her eyes widened as he stared at him. “Hindi ko kayo gasinong kilala Mr. Montreal bukod sa hitsura ninyo at hindi kagandahang background noong nandito pa ako, kaya imposibleng maniwala ako sa sinasabi ninyo.” She wiped away strands of hair covering her left eye tucking it on top of her ear. “Tulong bang maituturing ang ginawa ninyong pagpapahiram ng pera sa aking ina para lalong bumaon sa pagkakautang? Ang imanipula ang pagiging sugarol nila to benefit your personal motive? You want to covet this land, don’t you?”

Umiling si Mr. Alejo na lalong nagpainis sa kaniya. “Maliit lang ito Cristina kumpara sa pag-aari ko makalampas ng lupang katabi ng sa inyo. Even bigger than the lot area of Lopez Coves and yours combined that I have also plans to develop in the future into something different from the usual Hotel & Resorts business booming in this area.”

Tina found the air too heavy to breathe in. The hell she cares whatever he wants to do with his properties. All she wanted now is just get his dirty hands out of her land.

“You’re mad and I do understand.” Mr. Alejo shook his head in resignation. Dinukot nito ang wallet sa back pocket ng pantalon saka kinuha ang isang calling card at iniabot sa kaniya. “Nasa third floor ng night club sa bayan ang opisina ko. Kapag lumamig na ang ulo mo at maisip mong kailangan mo ng tulong ko, just present this to my security guards and you won’t be bothered by questions and go directly in my office kahit walang pasabi. Limitado ang ganitong calling card Cristina, pag-isipan mo muna bago mo ibasura.”

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!