IBINABA NI Zandro ang sun-visor sa harapan niya to get his vision out of the rays of the early morning sun as they drive towards the town road alongside the high perimeter fence of Lopez Coves.

“Okay na reservation ni T sa Luxury Hotel, doon mo siya ihatid at wala na siyang aabutang maayos sa old house nila,” iyon ang bilin sa kaniya ni Raphael kanina bago sila umalis ng condo at magsimulang maglakbay pabalik ng Nasugbu, Batangas.

Zandro drive slowly to get a glimpse of the woman beside him seated at the passenger seat, the black and wide seat belt strip clung in between her breasts augmenting both sideways making it more appealing to his eyes.

Napangiti siya sa sarili. Kailan kaya niya titingnan si Tina ng hindi nahahaluan ng pagnanasa?

They made love last night and he enjoyed every moment of it, even the cuddling right after till dawn but both his mind and cock seem not to get enough of her. Nakaka-addict si Tina, iyon ang napatunayan niya. Parang isang bawal na pagkain, the more you taste, the more you crave to devour more of it. Something that freaks himself out.

Wala pang babae na nakapagparamdam sa kaniya ng ganito. Lahat ng nakaka-engkwentro nila ni Lukas, pagkatapos ng pagtatalik, tapos na din ang lahat. No strings attached. Pero iba si Tina, siguro dahil matagal na rin niyang pinagpantasyahan na magyari ang ganito at umabot pa sa panahong he already gave up, tapos ngayon biglang nagkatotoo.

His carnal thoughts validated his morning wood. Problema nga lang, with the seatbelt locked on his waist, the front of the board shorts he’s wearing tenting upwards at the belt brushing on the fabric-clad head of his hard shaft making it harder for him to move.

Nagmulat si Tina at nang mapatingin sa kaniya, Zandro wanted to pull out from the sidewalk. Dahil bagong gising at mapungay ang mata, parang iniimbita siya ni Tina for a quickie by the roadside.

“Nakatingin ka na naman,” iginalaw ni Tina sideways ang katawan strething her body making Zandro felt distracted with the movements of the mounds of her breasts. ”Nasaan na tayo?”

Lalo niyang binagalan ang takbo ng pickup. “Malapit na tayo sa main entrance ng Lopez Coves. May reservation ka na sa Luxury Hotel doon as per Raph.”

“I’d rather stay at my house.”

“Not after you see it.” As per Ralph, wala ng maayos na aabutan si Tina and Zandro believed him. “Isa pa, libre ka naman ni Raph.”

“Iyon na nga ang ayaw ko Z, masyado ng maraming nagawa sa akin si Raph at baka pag dumating iyong araw na kailanganin niya ang tulong ko, baka pati ang tumalon sa tulay kung hilingin niya ay gagawin ko.”

He gave her his blue-eyed-laser piercing gaze. “And you’re expecting me right down the bridge to catch you,” casual niyang sabi making Tina’s face flush. He enjoys seeing Tina induced such reactions from him that could lead them again in bed sometime later.

“Bad-ass,” pabiro sa kaniya ni Tina trying to divert from his teasing. “Ano nga pala ang tungkol sa bahay namin?”

Nagkibit-balikat siya. “Just see for yourself T.”

Zandro tet his eyes pinned on the road but at the side of his peripheral vision, he saw Tina moved her body away from her seat and peeked in front windshield and then to her side with amazement painting her face. Parang batang ngayon lang nakapunta sa lugar nila at namangha sa nagtataasang hotel at giant pool slides sa loob ng Lopez Coves na kita sa labas ng perimeter fence.

“Marami ng nagbago.”

Tumango lang si Zandro. Marami na nga ang nagbago sa lugar nila with the development of Lopez Coves, marami na rin ang mga may-ari ng lupain especially mga seafront properties na nagsipag-develop ng kani-kaniyang private beaches. Naging sementado na ang mga daan at dumami na ang mga iba pang establishments sa mismong bayan. Kasabay ng mga pagbabagong iyon ang pagkawala ng nararamdaman niyang pagtatangi para sa kababata, sigurado siya sa putong iyon kahapon, pero sa ngayon ayaw na muna niyang kwestiyonin ang sarili.

“Ihatid mo muna ako sa bahay namin,” sabi ni Tina. The intonation of her voice made Zandro gave her a cocky grin. “What?”

Wala pang babae ang nagbigay sa kaniya ng direct orders, he’s always taking dominance especially to someone he brought on his bed. “Mag-check-in ka muna para maiayos ang luggage mo and freshen up a bit.”

Muling ibinaling ni Zandro sa dinadaanan ang paningin. Parang tukso namang pumasok sa isip niya ang sinabi kay Tina. He found his imagination going overdrive. Nasa loob ng banyo si Tina, naked as Eve and water flowing from her wet hair down to all curves of her body rinsing away the soap overing the tips of her breasts and the triangle of flesh between her legs. Zandro saw himself standing naked to the waist at the door frame of the bathroom, shaft like a steel rod bulging on his boxer shorts while watching her every erotic moves.

“Tinawagan ko si Cassandra kaninang bago tayo umalis sa condo,” sabi ni Tina na umagaw sa atensiyon niya pabalik sa realidad. “Sinabi ko in two to three hours nasa bahay na ako,” puno ng determinasyong sabi nito.

Hindi pa nga rin nagbabago si Tina. Siya pa rin ang babaeng sa lahat ng pagkakataon alam kung ano ang gusto at sisiguruhing mangyayari. Kahit mahirapan at kahit i-give up ang sariling kaligayahan. Seeing her as his friend rather than the latest casual late night fuck lengthening his lists, Zandro decided to go along with what she needs.

Ibinalik na niya sa normal ang takbo ng pickup. Gusto niyang maawa kay Tina dahil hindi pala nito alam ang nangyayari sa iniwang pamilya. Malaki ang perang kailangan nito at medyo nag-alala si Zandro kung ano ang gagawin ni Tina para makalikom ng ibabayad sa bangko.

Hindi birong halaga ang twenty million pesos. Pwede niya sanang tulungan si Tina kung papayag si Lukas na pagsamahin ang pera nilang dalawa sa bangko. Pero malamang hindi papayag si Lukas at baka hindi rin tanggapin ni Tina ang alok niya.

Tina is the kind of woman who doesn’t want herself to be indebted to anyone or to be in the mercy of a man. Kay Raphael lang ito nagpatulong out of desperation before.

Kung hindi sana nabawasan ang ipon niya sa pag-aasikaso sa kaniyang planong matagal na niyang pinaghahandaan, sasapat ang ipon niya para alukin si Tina. Malaki na rin kasi ang nagastos niya at konting araw na lang ang hinihintay niya at matutupad na rin ang matagal na niyang pangarap.

Kaya isa sa dapat niyang bantayan para hindi magkaroon ng conflict sa kaniyang plano, that is, keeping his cock inside his pants especially when Tina is around or shall we say keeping his heart away from her. Something that he admits is easier said than done.

Pagkalipas ng ilang minuto, itinabi ni Zandro ang sasakyan saka pinatay ang makina. “Dito na tayo T.”

 //Fuel my passion to keep me writing with your Votes and Comments on every part...tc 

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!