PAGPASOK NI Tina sa kaniyang silid sa Luxury hotel ng Lopez Coves, charger ng cellphone kaagad ang kinuha niya sa kaniyang maleta. Pagsaksak sa charging port ng cellphone, sinubukan niyang buhayin pero overdrain ang battery kaya ayaw pang mabuhay. Gusto kasi niyang i-check at baka may mga messages o tawag sa kaniya sina Raphael at Zandro.

Napagpasyahan niyang maligo muna habang naghihintay. Nasa ilalaim na siya ng shower nang maalala niya ang ekpresyon sa mukha ni Mr. Alejo Montreal bago niya iniwan kanina sa Club Overnite. Mukhang hindi sanay ang lalaki na tinatanggihan ng mga taong inaalok niya sa negosyo o maging sa iba pang bagay dahil nang sabihin niyang nananaginip ito kung iniisip ng lalaking pakakasalan niya, bumakas ang pagkadisgusto sa mukha nito at namula sa galit ang mga pisngi. Sinabihan pa siyang babalik din siya sa opisina nito para tanggapin ang alok nito sa huling araw ng palugit bago marimata ang lupa sa banko.

Umiling si Tina. She’s not yet that desperate to accept Mr. Montreal’s offer for now. Marami pa siyang pwedeng isipin simula bukas at sa makalawa. Two days more to think of what else can be done before she will be needing a miracle.

Lumabas siya ng banyong nakasuot ng puti roba at twalyang nakabalot sa kaniyang ulo. Sinubukan niya ulit sindihan ang cellphone and this time, nabuhay na. Pumasok ang mga text messages. As she browse through the list and check the new ones, she open the first coming from Raphael. Kinukumusta lang siya ni Raphael kung ano ng nangyari sa kaniya. Natanggap niya bago siya pinuntahan ni Zandro sa bahay nila kanina.

Iyong sumunod, numero lang ng cellphone at walang caller ID. She assumed it came from Zandro’s because the message was reminding her about the reward he was about to take from her later.

And that later is actually tonight or now. The message was sent just after Zandro left her gasping for breathe and awkwardly hanging for something to continue but was cut off suddenly. And thinking about it now make her heart begin to beat faster.

The next message was sent two hours ago na galing naman kay Raphael. “T, what’s up? Call me as soon as you read this message, I need to talk to you.”

Not now.

Iyon ang naisip ni Tina. Sa ngayon ayaw muna niyang pag-usapan ang tungkol sa problema niya lalo na ang tungkol sa inaalok sa kaniya ni Mr. Montreal. Bukas na lang niya tatawagan si Raphael. She wants to free her mind from thinking about it even just for tonight. Nahirapan na nga siyang makatulog kagabi sa kaiisip ng solusyon, idagdag pa ang paulit-ulit na pagpasok sa utak niya ang imbitasyon ni Lukas na anytime pwede siyang magpunta sa bahay ng dalawa at ang katotohanan na malamig nga ang kamang hinihigaan niya.

Next message again came from Zandro sent an hour ago. “Hindi pa rin tapos ang meeting ni Mayor Lopez. Nandito lang ako sa loob ng kotse, stroking my rock-hard cock thinking about where we left off this afternoon…”

Susmarya. Parang kinalampag ang perlas ng kaniyang pagkababae nang ma-imagine si Zandro na nakaupo sa driver’s seat na kinakapa ng malalaking daliri ang nakaumbok na pagkalalaki nito sa halos mapunit na harapan ng pantalon. Napapikit siya saka umiling pero hindi mabura-bura ang otso-pulgadang haba noon sa kaniyang isipan.

“…Oh God T, muntik na kitang ihiga sa buhangin kanina at doon na mismong angkinin kundi lang talaga ako inaasahan ni Mayor.”

Susmarya again. Iyon din pala ang iniisip gawin sa kaniya ni Zandro, kagaya ng naramdaman niya, ang ihiga siya sa buhanginan and fuck her the way she wanted him. The thought made her body warm and her clit throbbed in anticipation.

Napakipit ang mga hita niya sa pagkakaupo sa malambot na kama para pigilan ang excitement na idinudulot sa kaniya ng mensahe ni Zandro. Mula pa kagabi pagkatapos kanina, Zandro is the handsome devil teasing her every thoughts. Her heart started racing and small pants escaped her throat.

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!