“MISS BEAUTIFUL, hindi ka pwedeng umakyat sa taas ng gusaling ito nang wala kang appointment. Mahigpit ang bilin sa amin kaya pasensiya na.” Iyon ang pilit na ipinaiintindi ng mala-bouncer sa club na lalaking pumigil kay Tina sa left side entrance ng gusali na papuntang hagdan paakyat ng second to third floor ng Club Overnite.

Dahi maaga pa, sarado pa ang middle entrance ng bahay-aliwan. Patay pa ang ilaw ng malaking neon sign board sa harapan ng gusali na nakasulat ang mga salitang ‘Club Overnite’ at outline ng dalawang paa ng seksing babae na nakataas sa ere at nakakilo ng bahagya ang isa, ang talampakas eksakto sa letter ‘C’.

Biglang sumagi sa isip ni Tina na baka ang manilbihan sa club ang ialok na tulong sa kaniya ni Mr. Montreal. Kung magkagayunman, baka uugod-ugod na siya hindi pa niya kinita ang halagang kailangan para mabayaran ang pagkakautang sa banko.

“Sabihin mo kay Mr. Montreal na nadito kamo si Cristina Mendoza na sinadya pa niyang puntahan kahapon para makausap lang ngayon.”

Umiling ang balbas-saradong lalaki na imbes karaniwang uniporme ng sekyu ay itim na long-sleeves at slacks ang suot. “Hindi talaga pwede Miss.”

“Pero siya mismo ang gustong kumausap sa akin.”

Napasinghal ang lalaki. “Kaya pala ikaw ang nagpupumilit na makapanhik sa taas.”

“Just give him a call okay?”

Abot na ng one hundred eighty degrees ang pag-iling ngayon ng lalaking guwardiya. “Miss mas maigi pang umalis ka na dahil kapag nagpilit ka pa, sayang ang ganda ng mukha mo at katakam-takam na katawan dahil hindi ako manghihinayang na kaladkarin ka palayo dito.”

Matalim ang ipinukol niyang titig sa guwardiya. Hindi kasi ito ang kasama ni Mr. Alejo Montreal kahapon kung hindi sana kilala na siya.

“Dalawang paraan lang para payagan kitang umakyat. Una, kumuha ka muna ng appointment at pangalawa kung meron kang gold card na pruweba na isa ka sa mga importanteng tao na ka-deal sa negosyo ni Mr. Montreal.”

Ngayon lang naniwala si Tina na hindi pala nagbibiro si Mr. Montreal sa sinabi sa kaniya kahapon nang iabot ang gold calling card nito. She should have picked it up pero nainis na kasi siya kaya hinayaan na lang niyang matakpan ng buhangin.

“Meron ako noong gold calling card na ibinigay sa akin mismo ni Mr. Alejo kahapon.”

Pigil ang inis na tumingin sa kaniya ang guwardiya. “Okay, nasaan?”

“Naiwan ko sa bahay.”

Natawa ng malutong ang lalaki. “Miss, nagsasayang ka lang ng oras. Bumalik ka na lang kapag may appointment ka na.”

Mukhang wala lusot si Tina kaya minabuti na lang huwag mangulit. Pagkaraan ng tatlumpong-minuto, nakarating na siya sa tapat ng kanilang bahay. Sinimulan niyang suyurin ng tingin ang buhangin kung saan tanda niyang tumigil siya at nilapitan ni Mr. Montreal kahapon.

Labinlimang minuto na siyang naghahanap pero hindi pa rin niya makita ang calling card. Malapit na siyang abutan ng pagkainis. Naisip niya na baka natakpan na ng tuluyan ng buhangin dahil sa hangin. Yunuko siya saka winalis-walis ng kanang hintuturo ang buhangin nakapaligid sa kaniyang kinatatayuan.

“Anong ginagawa mo T?” narinig niya ang pamilyar na baritonong tinig na pumukaw sa kaniyang atensiyon. Napalitan ang amoy ng dagat sa hangin sa paligid ng amoy ng seaweeds at fresh citrus.

Gumapang ang tingin ni Tina mula sa puting buhangin papunta sa mga malalaking paang naka-tsinelas paakyat sa binti at tuhod na may mga hibla ng balahibong kulay blond, sa cargo shorts na skyblue na hindi nakaligtas sa kaniya ang nakaumbok sa harapan at sa tank top na kulay white haggang makita niya ang gwapong mukha ni Zandro.

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!