Chapter 13 (Part 2)

15.4K 105 10

Susmarya. Hindi na sigurado si Tina kung kakayanin pa niya but she'll try to suffice him.

Tina closed her eyes. Her sexual arousal descent a bit as Zandro started massaging her arms, holding her hand with his own while the other slides gently from her wrist towards her forearm to her upper arm then sliding back down. Ganoon din ang ginawa sa panloob na bahagi ng kaniyang kamay repeating on her other arm. Minasahe din ang kaniyang kamay, palad at inisa-isa ang mga daliri. Isinunod ni Zandro ang kaniyang hita pero iningatang masagi ng kaniyang mga daliri ang labi ng kaniyang pagkababae na ipinagpasalamat niya ng malaki. Lumipat ang pagmamasahe sa kaniyang kanang paa, talampakan at mga daliri saka inulit sa kabilang paa.

"Water-base lubricant na ang gagamitin ko T on your upper body," sabi ni Zandro. Ramdam na rin ni Tina ang pagbigat ng paghinga nito marahil sa antisipasyon ng gagawin sa kaniya.

Nagmulat saglit ng mga mata si Tina. Napalunok siya sa nakakatakam na hitsura ni Zandro. Dahil sa init ng kwarto mula sa inilalabas parehas ng kanilang mga katawan, Zandro's torso is slick with sweat, the purplish glare of the lamps reflected on his ripped abs and pectoral muscles, making all yummy contours more defined and mouth-watering.

Sumarya, he was very handsome.

Zandro kneeling on her right side made Tina realized she was not the only one controlling the heightening orgasm as she saw the tenting of Zandro's sky blue brief upward, making the tight white waistband pull away from his waist and the V-shaped cut on his lower abdomen.

Binuksan ni Zandro ang isang clear bottle saka naglagay ng lube sa kaniyang kanang palad saka ikiniskis sa kaliwa. Ipinatong nito ang kanang palad sa kaliwang bahagi ng kaniyang puson making a half circle motion going to her right. Kasabay namang humagod ang kaliwang palad paikot sa kaniyang pusod, one hand moves in coordination with the other repeatedly until they stop in the center of her stomach ready for his next stroke.

Alternately, Zandro's hands slide slowly from her lower abdomen up the midline between her luscious breasts. As the heel of his palm starts to press below, Tina felt the need for his palm to start lower so he could caress his clitoral hood. Something she was not able to voiced out.

"Now it's time for your breast," paanas na ang pagkakasabi ni Zandro.

Tina closed the lid of her eyes tight-shut as she waited for his hand to knead her breast. Naramdaman niya ang pagdapo ng kamay ni Zandro sa kanang dibdib pero mas mainit na ngayon kumpara kanina. Nag-umpisang humagod sa ibaba at dumausdos paakyat in rotating and counterclockwise direction hanggang masilo ng hinlalaki at hintuturo ang kaniyang nipple. He just applied a lighter pressure, just enough for Tina to differentiate the massage from the sexual teasing. He repeated using his other hand but this time in clockwise direction. Nang matapos si Zandro sa pagmasahe ng mga dibdib niya, her nipples already increased in size and craving for more of his touch.

Susmarya, this is the sweetest torture she ever felt in her whole life.

Still Zandro position on her right side, she heard him talk that opened her eyes to look at him, "I'll be massaging your privates, T. Mamasahihin ko ang lahat ng parte kaya gusto kong sabihan mo ako kaagad kung kulang, tama o kaya nama'y sobra ang gagawin kong pagdiin. Even better if you'll tell me how you want yourself stroke."

Tumango lang si Tina at pagyuko niya, kita niya ang nakatirik niyang mga utong at ang mabilis na pag-angat-baba ng kaniyang dibdib sa paghinga ng malalim. Naghiwalay lalo ang kaniyang mga hita nang ipatong ni Zandro ang kaliwang palad nito sa kaniyang pagkababae na bahagyang nakabuka ang mga daliri covering her whole vulva saka ibinuhos ang hawak na lube sa taas ng mga daliri.

The lube seeps through his fingers down to her privates. When Zandro had poured enough, he spread the oil by pulling his left hand from the lower part of her vulva up over her clitoris and pubic area then continued with his right hand mimicking the same movement and his hands rubbed alternately thereafter.

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!