PAGKATAPOS maiparada ni Zandro ang red pickup sa underground parking area ng condominium building kung saan nakatira si Raphael at patayin ang makina ng sasakyan, nag-ipon siya ng lakas para tumingin sa katabi.

“Dito na tayo,” sabi niya kay Tina na nanatiling nakatingin sa dashboard, sa display na nandoon na isang maliit na estatwang indian na natatakpan ng cylindrical na tangke gawa sa nililok na kahoy, iyong tipo na kapag iniangat mo ang tangke, aalagwa ang matigas na pagkalalaki na idinikit sa pagitan ng mga hita gamit ang spring.

Is she imagining of taking the wooden tank out to expose the cock?

With the faint yellow light coming from the wall lamps around the perimeter of the area and the mere thought of being alone with her where they can do things their bodies wanted and neither of them cannot deny, Zandro’s mind started thinking erotic things.

Gusto niyang hawakan ang mahabang buhok ni Tina na tumakip sa kalahati ng malambot nitong pisngi at ilagay sa likuran ng kaliwang balikat nito so he can see her face clearly. Gusto niyang hawakan ng hintuturo ang mapulang labi nito na mas makapal ng bahagya ang ibaba at malaman kung ganoon pa rin ba kalambot iyon as he remembered kissing them fifteen years ago. Gusto rin niyang ipasok sa bibig ni Tina ang kaniyang hintuturo and to see her tongue licking the tip of his finger, sucking it with her lips tightly closed and wetting it with saliva so he can use it to bury in between those other major and minor lips down between her legs.

The thought surprised Zandro and almost let go of a groan in his throat as he felt his cock hardened than it already was and the need for desperate release.

For the first time in years, Zandro found he was incredibly nervous. His mind were flooded with erotic fantasies about the woman a few inches away from her, so near yet so far to reach. His nostrils were filled with the intoxicating scent of her, the smell of sweet cherries and vanilla.

“You’re staring,” he heard her say now already facing him mimicking the way he sounded when he told her the same words a while ago. He locked his eyes with her trying to make his gaze affects her body the way all past women he fucked together with Lukas did.

Nang-aakit na ngiti ang ipinukol niya kay Tina. “Nahuli mo na ako, no need to deny it,” tugon niya. He inched himself towards her as a voice in his mind told him to try testing the waters. “Actually, hindi lang naman ang titigan ka ang gusto kong gawin ngayon. Mas higit pa doon in which the way I see your reaction towards me, you wanted it also more than the way I do.”

Kita ni Zandro ang paglunok ng laway ni Tina. Ramdam niya ang pag-atake ng nerbiyos sa mukha nito na epekto ng pakahulugan ng huling sinabi niya. Tama siya at hindi pwedeng itanggi ni Tina dahil parehas sila ng nararamdaman.

The only problem Zandro has now, he is not the type who force himself towards women, he don’t want probing into uncharted territories in which he was not invited unless Tina will allow him.

Si Tina ang unang bumawi ng tinginan nila. “M-mas maganda sigurong p-puntahan na natin si Raphael,” the stammering in her voice made Zandro hide a small triumphant smile.

“Sure,” sabi niya.

Ilang saglit ang ipinaghintay nila bago nakababa ang elevator sa lower ground. Pagbukas ng pinto, pinauna niyang pumasok si Tina tangan ang shoulder bag saka siya sumunod hila ang itim na black trolley luggage.

Hindi niya sinasadya to be that close behind her back kaya nang umangat ang elevator at medyo na-off balance si Tina, napadikit ang likuran nito sa kaniyang upper torso. Hindi naman pala maliit si Tina paras sa kaniya, tantiya niya nasa 5’8” ang height nito as her head was on his chin level. She fits perfectly against him as his mind instantly thinking about her totally naked. Gusto niya tuloy yakapin na si Tina and cup those breasts and feel the softness in his callused fingers.

“Sorry,” sambit ni Tina habang umayos ulit sa pagkakatayo at minabuting lumugar sa tabi niyang kaliwa and regained her composure then smiled at him.

The smile she shot back at him went straight to his groin, and he fought the urge to release the groan that lay in his throat. “No big deal,” he said trying to appear unconcerned but he knew he was failing miserably.

Shit, it’s the first time na naranasan niya ang ganito na ayaw lumambot ng kaniyang sandata. Hindi sila gumagamit ni Lukas ng mga gamot to keep them hard while doing their thing but he was only hard during and until the end of the actual performance and not like this one since he set eyes on Tina, a semi-hard erection was the least he could get.

“Bigla yata ang pag-uwi mo,” tanong niya nang walang maisip sabihin.

“It’s a long story,” tugon ni Tina na tingin niya overloaded pa ang isip at mukhang hirap pang pag-usapan ang tungkol doon.

“You can tell the shortest version,” he was surprised he asked that sounding like a pathetic guy wanting to prolong a conversation.

Jesus! When was the time he became this needy for tête-à-tête? He is the silent-type on every occasion. Nagiging masalita lang siya whenever he takes control in bed while doing threesomes with the ladies and Lukas.

Tumingin muna si Tina sa LCD na numero sa may dingding katabi ng pinto tanda kung nasaan na sila kumpara sa pinindot niyang button ng floor number ng unit kaninang pagkapasok nila at nang maisip na they still have more seconds to wait, she looked at him and he heard her talking. “Tumawag si Cassandra sa akin last week at may malaking problema.”

Tumango si Zandro. “Okay. May kinalaman ba ito sa biglaang pag-alis nila sa bahay ninyo?”

Nagulat siya sa reaksiyon ni Tina. “What? Wala na sila sa bahay namin? Walang nabanggit sa akin si Cassandra.”

Dapat talaga tahimik lang siya gaya dati. Mukhang clueless si Tina tungkol sa nabalitaan niyang iyon na naging paksa ng mga bulung-bulungan ng mga trabahador ng Lopez Coves. Para tuloy nadagdagan ang kita niyang pag-aalala sa mukha ni Tina making him feel the urge to reach out for her, shove her lithe body against his chest and encircle his arms around the mounds of her breasts while pinching the lovely tips between his fingers until it hardens with pure lusts.

Shit! Nangongonsola pa rin ba tawag sa kaniya kapag ginawa niya iyon? Wala na ba talagang pupuntahan ang takbo ng isip niya kundi ang pagnasaan si Tina at isiping maangkin bago matapos ang gabi?

Minabuting tumahimik ni Zandro lalo na’t wala naman siyang alam na isasagot. He was saved from his revery as he heard the dinging and opening of the elevator door. “Tara na,” yaya niya kay Tina as they went out of the lift and started walking along the silent hallway.

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!