Chapter Seven (Part 1)

19.7K 107 7

TINA SAW THE igniting lusts like small fire from Zandro’s blue eyes as he stares at the mounds of her breasts. Gusto niyang itungo ang ulo sa naramdamang pagkapahiya pero pinigilan niya. Napakipit lalo ang mga hita sa pagkakaupo at itinukod sa armrest ng sofa ang kaliwang siko.

“Relax T,” malumanay na sabi ni Zandro, hindi nakalusot sa kaniya ang panggagaya nito kay Raphael on how he addressed her. The mere sound of his deep baritone voice calling her name seems like a music in her ears.

Zandro let down his right knee against the shiny granite tiles, the hand towel fell down on the floor exposing his hardened shaft. He pressed his right elbow on the armrest almost touching her left fingers for leverage as he leaned closer to her touching her chin between his strong thumb and forefinger forcing her to look up meeting him face to face. “You look so wonderful half-naked.”

“Zandro…” she whisphered indifferently as he took her hand, the one covering the nook between her legs raising it up breast level, caressing her fingers with his calloused ones.

“Make yourself relax T, I won’t hurt you,” sabi ni Zandro na iniangat ng bahagya ang katawan para ilapit ang mukha sa kaniya, nagkadikit ang kanilang mga balikat. Bukod sa sabon at after shave, naamoy din ni Tina ang kakaibang scent ni Zandro, iyong amoy ng seeweeds at fresh citrus na mukhang dumikit na yata sa balat or probably his natural body scent.

The assurance he gave her making Tina feel comfortable naked with him even if she’s not sure she want herself to be treated gently, maybe for now.

Gahibla na lang ang layo ng bibig ni Zandro sa kaniyang mga labi nang pumikit si Tina. Susmarya, isusuko na niya ang Bataan. Heto na po at pag naghalikan na, wala na itong urungan. Umpisa na!

Zandro’s lips touch hers lightly, so short that made Tina craving for a real kiss. His right palm touching her back making up-down movements along her spine, the friction raising her body’s temperature.

Then he kissed her again and she felt the tip of his tongue licking the contours of her lips and along the seam, almost feathery as if inviting her to open up for him. Pagkaawang niya ng mga labi, ipinasok ni Zandro ang dulo ng dila nito makalampas sa kaniyang mga labi waiting for her cues.

Susmarya! She never expected Zandro would be this gentle on her. She knew him from hearsays that he was the hard, rough and claiming devil on the bed so the slow pacing is somehow killing her. It’s like a sweet torture he was doing to seek for her response and become an active player.

Sinalubong ni Tina ang dila ni Zandro para tudyuin. The gesture made Zandro’s kisses intensify and she felt her lips almost crushed from his demanding mouth.

Hinawakan siya ni Zandro sa kanang gilid ng leeg, steadying her head for his kiss. Napahawak siya sa kaliwang tricep ni Zandro feeling the strength of those flexing muscles and the heated skin on her palm. He sucked on her tongue and playfully danced with hers in a dueling movement, their tongues sliding in and out of each other’s mouths then finally locking his mouth to her like a drowning man holding on to a lifesaver.

Feeling light-headed from a long lost of breathe, she broke her mouth with him, Zandro taking a final bite on her lower lip wetting it with the right amount of saliva.

“You taste fucking good,” she said inhibitions gone.

“You too.”

Ibinaling ni Zandro ang paghalik sa kaniyang leeg paakyat sa earlobe. Bumaba ang kaliwang kamay nitong nasa leg niya, the back of his fingers gliding on her heated skin to her left areola. The contact as it snaked its way from one nipple to another sets her skin on fire making her grip him by the forearm to stop his insane movements but she failed.

“Oh God, Zandro…” Tina gasped as Zandro’s tongue lingers licking at the outline of her ear, his breathe tickling her.

She heard Zandro taking a deep breathe and felt his sexual energy flowing in his hands that cupped her right breast, stroking and squeezing gently while making a clockwise movement of her thumb against her sensitive and taut nipple.

She moaned from the sexual excitement and arousal he was driving her by stimulating her nipple alone. Lalong bumilis ang tibok ng kaniyang puso kasabay ng pagtaas ng kaniyang blood pressure. Tinanggal niya ang kaliwang paa sa pagkakapatong sa kanan as she felt the wetness starts to lubricate her vagina.

Bumitaw sa kaniya si Zandro, hinawakan ang mga paa niya saka iniakyat sa sofa nang hindi iniaalis ang pagkakatitig sa mga mata niya. Lumuhod sa harapan niya si Zandro at hinawakan siya sa magkadikit ng mga tuhod.

Susmarya! Anong gagawin ni Zandro? Nakupo, susunggaban ba niya ang namamasang talutot ng kaniyang bulaklak? Buti na lang pala at pinapanatili niyang clean-shaven iyon at may mga lalaking nate-turn-off kapag naaabala ng buhok na napasok sa bibig at ilong sa kalagitnaan ng masarap na ginagawa. Ayaw kaya niyang ma-turn off si Zandro ngayong turn-on na turn-on na siya.

“Relax T,” inulit na naman nito ang sinabi kanina na nagbunsod kay Tina para huminga ng malalim. Pinaghiwalay ni Zandro ang kaniyang mga tuhod hanggang bumuyangyang sa harapan nito ang kaniyang pinakaiingatang rosas.

Pumailalim sa kaniyang tuhod ang mga kamay ni Zandro saka siya hinawakan sa tagiliran at hinila palapit. Halos mapahiga na siya sa pagkakatukod ng mga siko sa sofa at nasa gilid na ang kaniyang pang-upo. Inabot ni Zandro ang katabing throw pillow at ikinalang sa likuran ng kaniyang batok bilang suporta saka bumalik ulit sa pagkakapuwesto sa pagitan ng nakabuka niyang mga hita.

Inilapit ni Zandro ang mukha sa kaniya at hinalikan siya saglit sa mga labi. “Anong gusto mong gawin ko Tina?” tanong nito habang nakatitig lang siya at hinihintay mangyari ang katuparan ng kaniyang pantasya.

Tatlong taon na puro de-bateryang laruan at mga jelly rubber dildo ang pinagtiyagaan niya sa mga gabing nakakaramdam siya ng hindi mapigilang init. Ngayong napainit na siya ni Zandro, tatanggi pa ba siya?

“I want you to kiss me down there,” she replied still hesitant to start talking dirty.

“Granted,” he exclaimed increasing the gap between them letting Tina take a glimpse of his hardened nipples on top of bulging pectoral muscles, down to the engorged head of his throbbing and erect shaft that made her aware of his hugeness.

Susmarya! Jumbong-jumbo. Kayanin kaya niya iyon?

//Fuel my passion to keep me writing with your Votes and Comments on every part...tc 

Two For Tina - A Desperate Times Novel (SPG - ON HOLD)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!