Intro

7.8K 291 1
                  

Couple: Guria
Ft: Fakenut, On2eus, Chodeft

Thể loại: A x O, ooc, có em bé, r18, viết tắt + nói tục chửi thề.

Note:

*Truyện viết ra dựa trên trí tưởng tượng, các mối quan hệ, tính cách và hành động của nhân vật không liên quan đến đời thật.

*Không thích bất cứ tình tiết nào vui lòng hoan hỉ click back.

*Truyện chủ yếu viết về đời thường, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc 1 vợ 1 chồng 1 con. Nói 'kó' với drama.

*Update chậm.

*Tuổi tác chỉ là con số. Cỏ và lúa mọc ngang nhau.

*Title 'Hôm qua...' - storyline quá khứ.
Title 'Hôm nay...' - storyline hiện tại.

Guria • abo | Hôm nay Minseok có stream không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ