Chapter 16

10.4K 217 11
                  

Aislin Laurel

Papunta kami ni Cedric sa parke. Ngayon namin gagawin 'yung project. Ang tanging dala ko lang ay isang maliit na box ng clay samantalang siya ay dala niya ang styrofoam board at ang plastic ng mga gamit. Kagagaling lang namin ng school kaya naka-uniform pa kami. Ngayon ko lang nakita si Cedric na naka-uniform ng matino.

Nauuna siyang maglakad sa akin kaya kita nakikita ko ang maskulado niyang pigura. Naka-outline iyon sa uniform. May iilang babae ang napapalingon sa gawin namin. Kayumanggi ang kulay ng kanyang balat. Nagko-contradict iyon sa kulay ng kanyang pang-itaas kaya bagay iyon. Ang may kahabaan niyang kulay itim na buhok ay sumasabay sa hangin.

Inaya ko siya doon sa spot kung saan kami nag-aaral ni Yoseff dahil tahimik doon kahit na may laruan ng mga bata sa di kalayuan. Bumalik kami dito ni Yoseff noong isang araw. Nakita ulit namin si Irish...that cute little kid.

Speaking of that man...lunchtime lang kami nagkita dahil busy siya sa extracurricular activities niya ayon sa kanya. I believe and trust him. We're already okay...although he seemed out of place lately..kapag kinakausap ko ay parang nasa ibang lugar ang utak niya. He looks stressed and anxious lately. I don't know what's happening to him. 

Kasalukuyan kaming naglalakad sa hallway. Ihahatid niya ako sa classroom ko, kakatapos lang ng lunchtime. He's looking ahead and he's too quiet. I mean, he's really quiet but not this quiet. Hawak niya ang kamay ko.

"Yoseff, are you okay?" 

Lumipas ang ilang sandali bago siya sumagot. 

"Yes, I'm fine..."

Pakiramdam ko ay may bumabagabag sa kanya..but he doesn't want to tell me. He's keeping me in the dark.

"You know, you can tell me anything right?"

He looked at me and smiled lightly. The bags under his eyes were darker. He doesn't seem to be sleeping much.

"Yes, I know, baby...I'm fine, just t-trust me..okay? I love you." He kissed my forehead.

"I love you too.."

We have less time to be together. I'm completely fine with that. I'm completely fine with texts and calls every night. I'm content.

"So, saan tayo magsisimula?" Tanong ni Cedric nang umupo na kami sa damuhan.

"Sa organelles." I replied as I took out the guide that our teacher printed.

Ipinasa ko sa kanya ang kulay brown na clay para i-shape ang isang organelle. 

Seryoso naman siyang nakatingin sa kopya habang ni-she-shape niya ang clay. Nakakunot ang nakaarko at makakapal niyang kilay. Tumatabing sa kanyang noo ang may kahabaan niyang buhok. His long eyelashes defined his upturned caramel brown eyes, his snub nose highlighted his diamond shaped jawline. 

No wonder why a lot of girls are attractive to him.

"Aila, tingnan mo oh!" He waved the penis shaped clay in front of my face.

Binato ko siya ng clay. Naalala ko bigla kung bakit hindi ako attacted sa kanya.

He laughed loudly.

"Siraulo ka talaga, Palma!"

Humiga siya sa damuhan at hawak niya ang tyan niya habang tumatawa siya. Iling-iling ko siyang pinanood. Nang umupo siya ay pinapahid niya ang mga luha niya mula sa katatawa.

"Oh, my, if you could just see your face."

Inirapan ko siya. 

"Aila, oh, look. It wiggles like a dog tail.." He wagged it while he's grinning widely.

Seducing Mr. SungitTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon