Chapter 3

15.3K 429 33
                  

Aislin Laurel

Dinalaw ko si Eina nang gabing 'yon, pero I didn't tell her anything yet. Nagmamadali  akong pumasok sa loob ng aming bahay, nasa dining room si Mama at kausap niya si Papa.

Lumapit ako sa kanila. I cleared my throat.

"Hija!" Si Papa.

I smiled at nag-mano ako sa kanya tsaka humalik sa kanyang pisngi, ganoon din kay Mama.

"Oh, upo ka, anak," Sabi ni Mama. "Maghahanda na ako ng hapunan dahil anong oras na rin naman." She added which is correct dahil past seven na.

Mabilis akong umiling.

"Ah k-kasi, Ma, Pa, nanood kami ng Netflix ni Eina kaya kumain na rin po kami." Sagot ko which is true, I ate the BRAT with her so she'll feel motivated. 'di ba #moral_supporter ang peg ko.

Tumango si Papa.

"Okay, anak. Have a good night, then." Mama said and gave me a hug.

"Yeah, sweetheart, sleep early ah?" Papa said and kissed the top of my head.

"Alright po, I'll head up na po." I replied as I turned my back and walked straight to my room.

Huminga ako nang malalim nang maisara ko na ang pinto, sumandal ako dito bago ako naglakad  patungo sa aking kama at mabilis doon na humiga. Napa-buntong hininga ako habang na ka-titig sa kisame, I'm recalling everything that just happened earlier. 

Una, sinabihan ako ni Yoseff na hindi bagay sa akin ang damit na ito, I unconsciously caressed my shirt and the end of my shorts, Lalo akong napa-nguso. Pangalawa ay akala niya ay nakikipag-landian ako sa Kuya niya, like what? Hindi ko lang kasi mainitindihan dahil mas kabisado pa niya si Layton kaysa sa akin, tuwing magkikita-kita kami ay nagto-throw siya ng either flirty joke or "smooth line."  So, 'di ko talaga knows kung ano ang problema niya.

I sighed again.

Layton really felt bad for me and felt sorry sa inakto nang kapatid niya at 'di ko rin maintindihan kung bakit niya nasabi na nagseselos si Yoseff. He clearly hates me, which is mesheket mga mare pero sa true lang umaasa talaga ako na sana totoo na lang, pero imposible, ni suot ko nga ayaw niya, ako pa kaya? Sakit talaga nang reality, mga mare, pero hindi ako agad-agad susuko! 

I bit my lower lip and pulled out my phone from my front pocket nang maramdaman ko na nag-vibrate 'yon.

It was a text message from Layton. saying:

Spaghetti na maraming hotdog at cheese, 'yun ang favorite ni Yoseff. (:

Napabangon ako at may malawak na ngiti sa aking mga labi.  

Kanina, bago ako umalis nang harap ng bahay nila, sinabi ko na okay lang at hindi naman ako masyadong affected which is half true dahil aware naman ako mga mare, na masungit talaga itong si Yoseff, at sinamantala ko na rin ang pagkakataon na tanungin siya kung ano ang favorite food ni Yoseff, yes, definitely check sa akin ang pagluto siya ng favorite food niya, dahil sabi nga sa isang quote ay "The way to a man's heart is through his stomach."

Mabilis akong nag-type ng reply.

OMG! THANK YOU, KUYA LAYTON!!!

Bahagya naman akong natawa nang mabilis siyang nag-reply:

Tawagan kita. Sobrang sama ng tingin sa akin ni Yoseff habang ka-text kita ngayon. Ang sarap niyang asarin kaya tatawagan kita para lalong magalit.

Kumunot ang aking noo at hindi nagtagal ay may kasunod ulit na message 'yon.

Alam kong patay na patay ka sa kapatid ko. Don't worry I won't snitch. (; 

Seducing Mr. SungitTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon