Chapter 17

9.7K 187 14
                  

Aislin Laurel

I controlled my whimpers as I rushed for the elevator. May iilang napatingin sa akin but not for long dahil nakapasok agad ako sa elevator.

Cedric was following me the whole time. He pressed the parking lot's floor.

Napasandig ako sa dingding at napahikbi nang malakas. I eventually sat down dahil nanginginig ako sa galit...it's just one of many emotions that I'm feeling right now.

Hurt, betrayal, pain, and hate towards Yoseff. May tumakas na naman mula sa  aking mga mata.

"Minahal ko siya...nagtiwala ako...k-kasalanan ko ba?" I looked at Cedric. 

He sighed. Umupo din siya sa sahig.

"No, it's not your fault.."

"Then, w-why?!" I frustatedly asked him as if he'd got the answer. I used the collar of my shirt to wipe my tears. Hindi ko na mapigilan ang mga hikbi ko.

"Aila.." 

Tumingin ako sa kanya. 

"P-please, tell me..nagha-hallucinate lang ako.." I sobbed. "That I didn't see t-that." I smiled like a lunatic. Mababaliw na ata ako.

His Adam's apple bobbed. Nakakunot ang noo niya at halatang naaawa siya sa akin. He didn't answer. Niyakap lang niya ako.

"He's an àsshole for doing this to you...y-you don't deserve this.."

Hindi ako sumagot..patuloy lang ang paghikbi ko. He guided me through the parking lot hanggang sa makasakay kami sa sasakyan niya. I turned off my phone dahil walang tigil na nagri-ring iyon. It was from Yoseff.

Sobrang hapdi ng dibdib ko.

May inabot siyang bag sa backseat. He handed me a face towel. I accepted it.

I trusted him...so all this time that's why he's always out of place? Was he making up excuses in his head so when the time came he knew what to tell me?

"If you didn't stop me, I would've broken that fùcker's face.."

Umiling ako. I sniffed.

"Please no...no violence..."

He sighed.

As much as I would love the drag Sasha's àss and slap the heck out of Yoseff...I don't want to. We're not in the right place. There were a lot of people and kids.

I wouldn't stoop that low.

"Okay... what do you need?" I felt his eyes on me. "Name it, I'll give it to you."

"Just you."

Mabilis siyang tumango. He cupped my face. Pinahid niya ang tumakas na luha.

"Of course, I will always be here..." He gently replied. Nangungusap ang kanyang mga mata.

I nodded.

I cried the whole time we're in the car. Tahimik lang niyang tinatapik ang likod ko. Mas lalo lang akong nasasaktan tuwing nape-play sa isipan ko ang nakita ko. 

"I-I'm sorry, if I drag you into my mess.."

Mabilis siyang umiling.

"No, please don't apologize.....I'm glad to be here for you.." His features softened.

Nang maihatid niya ako ay dumeretso ako sa kwarto ko. Buti ay wala pa ang parents ko sa bahay kaya nakaakyat ako agad nang walang problema. Basta ko na lang ibinaba ang backpack ko tsaka ako sumalampak ng higa sa aking kama.

Seducing Mr. SungitTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon