Chapter 5

12.4K 330 15
                  

Aislin Laurel

Kinabukasan ay dinalhan ko ulit siya ng spaghetti. I'm so happy! Hindi pa din matanggal sa isipan ko ang moment namin ni Yoseff ko hihi. Kahit na tinawag niya akong little sister, which is nakakaasar pero still... #may_progress.

Ayokong maging little sister niya. Gusto kong maging girlfriend niya at nararamdaman kong malapit na 'yun mangyari. Confidence is the key mga kumare!

"Lawak ng ngiti natin ha?" Pang-aasar ni Eina.

Nakarating na kami dito sa cafeteria. Bumili lang ako ng dalawang plastic ng iced gems. Samantalang si Eina ay bumili ng chips at isang protein bar.

Wala si Yoseff dito sa cafeteria. Malamang ay nasa classroom 'yon o doon sa bermuda. Lunchtime ngayon kaya halos lahat ng mga estudyante ay nanditon sa caf. Ang iba ay nasa labas or sa student center.

Umupo kami sa bench. I opened the ice gem and started to eat. Inilagay niya ang mga pagkain niya sa loob ng kanyang bag.

Kumunot ang noo ko.

"What are you doing?" Takang tanong ko.

"Mare, punta tayo ng building senior high."

"Huh? Paano? Edi na-write up tayo ng mga aide." 

Ngumisi siya at may binunot na green pass mula sa bulsa niya.

Bahagyang napaawang ang mga labi ko.

"Surprise, surprise!" She beamed.

"How?" Naka-ngiti kong tanong at kinuha 'yon.

"Well..madali lang naman salisihan si Abyufacar, noh. Nung kinuha mo 'yong red pass kahapon..may mga nakatabi rin na green pass, so I swiftly got it." She explained.

I playfully applauded her.

"This is so awesome. Makakapunta tayo sa building ng ABM." Sabi niya. 

I nodded again. It's true, binibigay lamang ang pass na ito sa mga estudyante kapag may ipinapakuha or may ipinapabibigay ang mga teacher sa ibang teacher. May stamp ni Abyufacar ang paper so we're so free to go.

Lumawak ang ngiti ko.

"Hala, tara! Nandoon si Yoseff ko."

"Sus, kilig naman pepe mo!" Banat pa niya. Inubos namin ang iced gems.

Tumayo na kami at nagsimulang maglakad patungo sa restroom. Duh, makikita ko ulit ang future husband ko kaya kailangan kong mag-ayos.

Buti naman ay walang masyadong tao. Humarap kami pareho sa salamin.

"Ikaw ha, for all I know may susulyapan ka rin kaya mo ako inaya doon."

She giggled and rolled her eyes.

"Of course naman, mare! Ako pa ba?!" Masayang sagot niya habang inaayos ang buhok niya. I chuckled habang bahagya akong naglalagay ng chapstick. 

"Okay.. Kilala ko ba?" 

Naningkit ang kanyang mga mata sandali, as if she's trying to think if I knew the guy. After a moment umiling siya.

"Hindi, mare, mga estudyante lang sa Accounting  ang nakakakilala sa kanya, Nakita ko lang kasi siya sa faculty noong may pinakuha si Sir Vizenco." 

Bahagyang nanlaki ang aking mga mata.

"Hala, teacher ang bet mo?" Tanong ko at mabilis naman siyang tumango. 

I shook my head and chuckled lightly.

"What?" Natatawang tanong niya.

"He better be hot or I'll smack you." Sagot ko habang ibinabalik ang aking pouch sa loob ng aking bag.

Seducing Mr. SungitTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon