Chapter 12

10.4K 251 20
                  

Aislin Laurel

Hawak ko ang lapis. I'm anxiously tapping my foot as I stare at the question. 

I looked around. Focus na focus ang mga kaklase ko and they look like they know that answer to every question. 

Napalunok ako at bumalik ulit sa pagbabasa ng tanong. I'm currently in my Biology class at parang agila sa talas ang mga mata ng teacher namin sa paghahanap ng mga nagko-kopyahan kahit dry run pa lang 'to ng test.

Oo, nagpapa-dry run yung teacher namin ng test dahil alam niya pagka hindi, ay maraming babagsak. Ganoon siya kahirap magpa-test.

'Yung tipong mapapatingin sa question tapos mapapa-sign of the cross ka.

Nakakainis, dahil karamihan sa question ay wala sa notes na binigay niya. The whole time na nagsasagot ay nagdadasal ako na sana maling set of papers ang nabigay sa amin. Sana for honor's class 'to pero binasa ko ulit 'yung title. 

Para sa section talaga namin 'to.

Medyo naiiyak na ako dahil nag-aral talaga ako ng bongga tapos 'yung mga tanong wala doon sa ni-review ko.

"Okay, time's up. Pass your papers to your front."

Pikit mata kong inabot kay Cedric ang papel ko. I saw him smile at me. 

"Okay ka lang?" 

Pilit akong ngumiti.

"Oo...na-surprise lang ako sa ibang mga tanong.." 

"Yeah, ako 'din pero hiniram ko kay Kevin 'yung notes niya. Halos lahat ay nandoon. Gusto mong i-send ko sa'yo?" 

Bahagyang nanlaki ang mga mata at mabilis na tumango.

"Sure! You're a lifesaver!"

He gave me a lopsided smile.

"Just happy to help.." 

"Uy, pre...pasa mo na 'yung papel. Nakatitig sa'yo si Ms." 

Humarap siya doon sa naka-upo sa harap niya. Mabilis niyang ipinasa ang papel. Napakamot siya sa batok niya.

"Tigilan mo na si Aila...may boyfriend na--"

"Ikaw ang tumigil, friendly lang talaga ako.."

I heard them talking. Kumunot ang noo ko. Napatingin sa akin si Dwayne. 'Yung nakaupo sa harap ni Cedric. He gave me an awkward smile. 

"Naririnig ko ang pinaguusapan niyo." I sarcastically said.

Mabilis na lumingon si Cedric sa akin. 

"Don't mind him..n-nagbibiro lang si Dwayne."

Tumango ako at bahagyang ngumiti.

Natapos ang period namin na 'yon. Sa app namin malalaman ang grades namin for the dry run. May  application ang school namin para sa grades at attendance para namo-monitor namin iyon.

Huli akong lumabas sa classroom. Panigurado akong pangit ang kakalabasan ng scores ko. Lulugo-lugo akong lumabas ng classroom.

"What's wrong?" Nagulat ako ng marinig ko ang boses ni Yoseff.

Napaangat ako nang tingin. Naka-pamulsa siya at bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. 

I pouted. Hindi ako sumagot. Mabilis lang akong lumapit sa kanya. I rested my head on his chest. His scent deliciously filled my nostrils.

He instantly wrapped his arms around me. Wala akong pakialam kung may nakatingin sa amin ngayon. I'm just really sad.

"What happened?" He gently asked.

Seducing Mr. SungitTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon