Chapter 9

11.5K 308 37
                  

Aislin Laurel

Balik na sa normal ang schedule ni Eina. Tapos na ang Mock Trial Competition niya. They won and I'm so happy for her!

Humila ng monoblock na puti si Eina mula sa bakanteng table na malapit sa amin. inilapit niya ito sa lamesa at umupo doon. Ibinaba niya ang tray sa lamesa.

Ngumisi naman siya kay Cedric. Bali magkatapat kami at nasa gitna si Cedric.

"Uy, ano nga pala ang ginagawa mo dito, trackboy?" Tanong niya habang binubuksan ang plastic container na may lamang salad. Inabot ko naman ang akin at ang pineapple juice mula sa tray. "Gusto mo? 'di naman kami PG ni kumare ko, so we can share food with you." Sabi pa niya.

I laughed slightly habang umiling naman siya..sumabay ngayong mag-lunch sa amin si Cedric.

"No, I'm okay. Kumain na ako, and trackboy? Really, mare?" He replied and made a face...ginaya din niya ang tawagan namin ni Eina.

Ngumising aso naman si Eina and shove a big amount of salad in her mouth. She shamelessly chewed it.

Bahagyang napaurong si Cedric.

"Jeezus!  That's a huge bite." Natatawang komento ni Cedric.

Inirapan siya ni Eina.

Tinanggal ko ang backpack ay inilagay iyon sa gilid ko. Binuksan ko ito at inilabas ang lalagyan ko ng wet wipes. I took out some and gave it to her. Binuksan ko naman ang container ng akin at kinuha ang fork na naka-tape sa taas ng takip at nagsimulang na kumain.

Nginuya muna niya ang nasa bibig niya nang maigi bago siya nagsalita.

"Fùck off, Palma," Sabi niya and she took a huge bite of her Salad. What a queen.

Cedric chuckled.

"Woah, chill, I was just playing."

Sininghalan siya ni Eina.

"You're really something..." Iiling-iling na sabi ni Cedric.

Tumaas naman ang ulo ni Eina mula sa pagkain niya.

"Really? So, maganda ako?" 

Cedric sighed and shook his head playfully.

"Of course, all women are.. pero ang pinakamaganda para sa akin bukod sa Nanay ko ay si Aila.." I almost choked. I looked at him only to find him staring at me.

"Hayieeeeeee!" Si Eina. "So, kaya pala nandito ka, trackboy." Malisyosang sabi niya itinuro pa niya ang kanyang tinidor kay Cedric. "Pinopormahan mo pala tropa ko ha!"

Umiling naman ako at tumawa.

"That escalated smoothly pero appreciated." Natatawang sagot ko.

Tinusok naman ako sa bewang ni Eina.

"Letse! Sana all, hoy!" Kunwaring naiiyak na sabi niya.

"So, sabi mo hindi mo pa nagagawa 'yong biology homework mo, do you want me to help you do it?" He asked. I really need help...naalala ko na naman si Yoseff.. leche, siya kasi 'yung karaniwang tumutulong sa akin na gawin iyon.

Hindi rin ako matutulungan ni Eina dahil pareho kaming hindi nakinig noong tinuturo 'yung lesson.

"Uy, is this your way of asking my bestfriend out, Trackboy?" Pang-aasar ni Eina.

Sarkastiko naman na tumawa si Cedric.

"Very funny, Eina."

I slightly kicked her feet, tumingin naman siya sa akin at pinandilatan ko siya.

Seducing Mr. SungitTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon