Chapter 62

167K 4.3K 849
                  

Her POV

Pagkatapos ng putok ng baril bilang senyales ng pagsisimula ay nagsikilos agad ang lahat. Nagkahiwa-hiwalay na ang mga tumpok ng mga estudyante at nagkalat sa kagubatan. May mga harang din pala sa loob na tila maze para siguro maging mas thrilling ang event.

Naiwan ako sa may pwesto ko kaya nagsimula na akong maglakad-lakad. Kulay abo rin ang mga matataas na pader na nagsilbing harang sa loob. I can already hear their movements. Ang kanilang mga suntok na pinapakawalan at malakas na impact nito sa katawan ng kanilang kaharap. Any minute from now, meron nang susugod sa 'kin.

At hindi nga ako nagkamali dahil paglampas ko ng pader ay may humarang na agad sa akin na babae. She smirked on me and stared on my ring. Alam kong malaki ang magiging puntos niya kapag nakuha iyon lalo na at galing ako sa department ng Diamant.

Bumwelo siya saka agad sumugod. She let out a consecutive punches that I easily dogde. Tinagilid ko ang katawan upang maiwasan ang kasunod na sipa saka iniangat ang tuhod at pinatama ang aking paa sa kaniyang hita. Napaatras siya at tila lalong nagngitngit. Pamilyar ang kaniyang mukha, of course she's a student of the academy.

Muli siyang sumuntok kaya agad kong hinuli ang kaniyang kamao at sinuntok siya sa mukha. Sinunod-sunod ko 'yon upang hindi na siya makabwelo. I twisted her arm causing her to cry in pain. Kung tutuusin hindi ko 'to gustong gawin. I don't want to hurt others but this day, it's a must in order to protect my self.

Tuluyan na siyang napaupo. Tinignan niya ako gamit ang matatalim na tingin. I bit my lip while staring on her face and bruises are already evident on it.

"Fuck," she uttered and tried to stand. I sighed and turned my back. Ayoko nang lumala pa 'yon.

Ngunit naramdaman ko ang kaniyang pagkilos mula sa aking likod. I heaved a sigh and ready myself. Mabilis akong umikot at nagpakawala ng suntok na tumama sa kaniyang sikmura. She cough bloods. I felt another pang on my chest. Damn, bakit kailangan na ganito.

Umalis na ako at hindi na kinuha ang kulay silver niyang singsing. Maaari pa siyang magpahinga at lumaban muli. Ayokong kunin sa kaniya iyon at ipagkait ang lumaban. Dahil katulad nga ng sinabi ng prof, once na mawala iyon ay disqualified na sila at walang makukuha na puntos.

Tumatakbo ako at tumitingin-tingin sa paligid. Ngunit napatigil nang makita ang malaking lalake at may dalawa ng napatumba na nakahiga sa kaniyang harapan. Our eyes met and he grinned. Mabilis siyang tumakbo patungo sa 'kin. I closed my eyes tightly and look at him again afterwards. I'm not really feeling good about this event.

Umiwas ako sa sunod-sunod niyang suntok. I can imagine how strong his punches are. Pakiramdam ko ay 'pag tumama iyon sa akin ay katapusan ko na. Nadaplisan ako ng kaniyang suntok sa may balikat. Napaatras ako at halos matumba pa. I'm right, he's really strong.

"Ang liit mo. I'll crush you, surely." Ngumisi pa siya. I gritted my teeth and ran towards him. Tumigil ako nang ilang pulgada  na lang ang layo ko sa kaniyang dibdib. Hindi niya inakala ang pagsugod ko na 'yon kaya hindi siya nakahuma at nakapaghanda. Bago pa makadepensa ay sinuntok ko na siya sa ilalim ng baba.

I also kicked the thing between his thighs. Hindi niya alam kung ano ang sasapuin. I grinned and punch him on his chest, kung saan banda nakapwesto ang kaniyang puso. Maya-maya pa ay natumba na siya.

"Hindi dahil malaki ka at maliit ako kaya mo na ako. Think again, pig." Ako naman ang ngumisi sa kaniya. Umupo ako at kinuha ang kulay gold na singsing niya. Trip ko lang na kunin. My mind is really hard to understand sometimes.

Ilang beses pa akong naglakad at nagkaroon ng kalaban. At hindi naman maiwasan na magkaroon ng iilang pasa dahil sa mga atake ng kalaban. Hindi maipagkakaila ang kanilang mga lakas. I'm sure they practiced well. Masyado silang naghanda para sa event na 'to. They want to excel, they want to be a member of Plus Élévee.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon