Chapter 8

235K 6.6K 410
                  

Her POV

Humahangos akong tinungo ang elevator. I immediately pressed my floor. Iyon na yata ang pinakamatagal na mga segundo sa buhay ko. Pinisil ko ang kamay at agad lumabas sa elevator nang huminto at bumukas na 'to.

I stopped infront of my door. Dahan-dahan akong yumuko at pinulot ang isang envelope. Pinunit ko ang ibabaw nito at sinilip ang nasa loob. This must be the booklet they are talking about! I quickly pressed my thumb to the scanner para bumukas ang pinto. Agad akong pumasok at umupo sa sofa.

Pinagmasdan ko ang pabalat nito. It's the picture of the gate of Angst Academy. May maliit rin na logo sa may upper right corner. I sighed and opened it. Nag-umpisa na akong basahin ang nilalaman noon.

As I read the content, I can't help but to gasp in shock, crease my forehead and drop my jaw. I know... alam kong may kakaiba sa mga estudyante dito. Pero hindi ko inakala na ganoon sila. Na ganon ang paaralang 'to. At paano ako napasok dito?

I bit my lower lip habang tulala sa kawalan. Inilapag ko ang booklet. Isinandal ko ang likod sa sofa at tinakpan ng palad ang mukha. Bakit ganito? Makakaalis pa ba ako rito sa lugar na 'to. This is like nest of beasts and monsters and I'm here! They are like predators and I'm a prey. This is like a suicide mission.

Paanong napunta ako rito? Kung ang paaralan na 'to ay para sa mga taong gaya nila? Paano ako nakapasok dito kung makakapangyarihan lamang ang makakapasok dito? Ako lang ba ang nag-iisang scholar dito?

Pinanindigan ako ng balahibo ng maisip iyon. No... it can't be. Halos napahikbi ako sa takot. Natatakot ako, sobra. Almost all of them probably came from the bloodlines of those monster. At paano ako?

The students here are not normal. Hindi sila mga ordinaryong mga estudyante. Nakapasok na ako sa prestihiyosong paaralan. Nakasalamuha na rin ako ng mga mayayaman. Ngunit walang-wala sila kumpara sa mga estudyante rito...

Mga anak ng gangster. Damn! Gangster? Napaka-delikado ang mapalapit sa kanila. They are good on combat fighting at wala silang sinusukuan. They are great fighters. Nakabasa na ako ng mga ganoong kwento kung saan may mga gangsters. Pero iba 'to, this is my real life at makasasalamuha ko pa sila.

Anak ng assassins? And there's a big possibility na maging tulad sila ng kanilang magulang. Assassins are hired to kill someone. They are silent killers. Malinis gumawa ng trabaho. Trabahong pagpatay. I gulped hard.

Heir and heiress of business tycoons. Since this school is not ordinary, ibig sabihin bigatin din ang mga tagapagmana na 'yon. Sila ang mga kilala hindi lamang sa Pilipinas, but all over the asia or worst... all over the world.

And the mafias. The underground organizations. They are not that familiar to me, ang alam ko lang they are deadly and dangerous. Sa sobrang pagiging mapanganib nila, hindi mo sila maririnig sa araw-araw na buhay sa labas ng paaralan na 'to. It's like a cursed word. Kahit sa balita, hindi maririnig ang salitang iyan. I just know them because of the books I've read. At napaka-dalang. Maybe only once or twice?

It is stated on the booklet that this academy is made for them. Ginawa 'to para ma-train ang mga anak ng mga taong iyon. And also to protect them, dahil nga hindi sila basta-basta mga simpleng tao at mga tagapagmana ang marami sa kanila, there are many threat for them. Hindi lahat sa kanila ay kayang protektahan ang sarili.

They are here to be train, to mold them, to strengthen them. This Academy is a secret academy. Not at all, dahil may mga nakaka-alam na normal na tao na may 'Angst Academy'. Ngunit ang tanging alam lamang nila ay napaka-prestihiyosong paaralan ito. Wala ng iba. Tanging mga estudyante na narito at mga staffs ang nakakaalam ng sekreto nito.

Kasama na ang mga organisasyon na tumutulong para mapalakas ang akademya na 'to at maitayo, and that organizations are powerful too.

Hindi ko natapos ang pagbasa. I'm overwhelmed. Nakabibigla. It's hard to digest, that this kind of academy is existing and now, I'm here. Inside of this Academy.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon