Chapter 38

189K 5.6K 914
                  

Her POV

Mahigpit akong humawak sa braso ni Lord Valentino. Mabilis ang pintig ng puso ko sa bawat hakbang na ginagawa. Marahan lamang ang lakad, siguro alam din ni Lord Valentino na ng hirap magsuot ng high heels na sandals. Napag-praktisan ko naman pero parang matatapilok pa rin ako. Dapat pala nag-rubber shoes na lang ako dahil ball gown naman 'to. Hindi makikita ang suot ko sa pang-ibaba.

Kaso sabi noong stylist, high heels sandals give a strong and sexy poise for the woman who wears it. Kakaiba daw ang dating at paglakad kapag nakaganito. Tama nga siya, malapit na maging kakaiba ang lakad ko dahil nanginginig ang binti ko.

The staffs ushered us on a cicular floor. Doon kami tumuntong at unti-unti kaming umangat pataas ng stage. Narinig ko pa ang pag-welcome sa amin ng emcee at masigabong palakpakan habang unti-unti kaming umaangat. Naramdaman ko ang pagtapik sa palad ko na nakapatong sa braso niya. I looked at Sir Valentino who gave me a reassuring smile.

"Don't be nervous. This is your night and remember that this hall is ours. Everything here is yours. You're the princess here so you rule everything. Don't be afraid." Napangiti ako at hinigpitan ang hawak sa kaniya. Somehow, nabawasan ang kaba ko sa sinabi niya.

Bahagya akong napapikit dahil sa sobrang liwanag. Halos mabingi ako sa malakas na mga palakpak at sa malamyos na musika na pumapainlang. Pagmulat ko ay halos masuka ako sa kaba nang makita ang dami ng mga tao sa loob. They are hundreds! Hindi ko alam kung ilan pero sigurado ako na lampas sa dalawang daan. Hindi ko sila kilala lahat, may pamilyar lamang na mga mukha na alam kong mga estudyante ng Angst Academy.

Hinanap ng mata ko sila Elene. Katabi niya sila Sunshine at Clarence na nakasuot din ng mga magagandang damit. Napanguso ako habang nakatitig kay Clarence na gwapong-gwapo sa suot na suit. They waved at me at nginitian ko sila pabalik.

"Tonight, we are all gathered for my daughter's eighteenth birthday. And also, I want to introduce her to all of you. My beautiful daughter, Eirian Agape Viviene Lavigne!" Muling pumainlang ang masigabong palakpakan.

Ngumiti ako at nilibot ang tingin sa paligid. Nagkalat ang mga men in black at alam kong may mga hawak silang armas. Kahit papaano ay nawala ang kaba ko dahil sa dami nila. Sana naman walang manggulo. At sigurado akong wala. Bakit naman sila manggugulo kung sakali?

Nagkaroon ng sandaling programa. Naluha pa ako dahil sa mga sinabi ni Lord Valentino. Maikli lang ang mensahe niya but I can see how sincere he is. His eyes were full of love while saying those things to me. I even saw his eyes watered pero dahil siguro may mga bisita ay hindi niya hinayaan na umalpas ang luha.

"...I'm the happiest man alive, sweetheart. I'm so happy that I have you. You're my gemme and my everything. I love you sweetheart," pagtatapos niya. Lumapit siya sa akin saka ako niyakap nang mahigpit. Napahikbi ako at pinunasan ang mga butil ng luha. Mabuti na lang pala waterproof itong make-up ko kasi kung hindi, siguradong nagkalat na 'to.

Nagsimula ang program na puro 18. Si Daddy ang una kong nakasayaw. He gave me a long stemmed red rose. Napapangiti ako habang may mga kung anu-ano siyang sinasabi and I can't suppress my happiness. I felt so loved!

May ilan pa akong nakasayaw na hindi ko naman masyadong kilala. They just greeted me and wish for me something good. Hanggang si Hendrei na at kasunod niya si Hendrix.

"May gusto ka ba kay Greg?" Hendrei asked out of nowhere. Uminit ang pisngi ko habang nakatingin sa kaniya. Nakanguso siya at kunot ang noo. I bit my lip.

"Siguro.." I murmured. He pouted saka pumikit ang mata. Napatawa ako sa cuteness niya. He's so adorable.

"You're always hurting me honeybee." He pouted more. I chuckled and pinched his cheeks.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon