Chapter 21

219K 7.2K 1.4K
                  

Her POV

Naglalakad ako papunta sa classroom ngunit natigil ako nang may humila sa akin. I gasped when I saw Elene.

"Uy, ano ba? Saan mo ako dadalhin?" I asked her habang tumatakbo kami. Sinikup ko ang aking buhok dahil sumabog pa sa mukha ko ang mga ilang hibla.

"Basta, may great entertainment akong nakita!" She giggled. Kumunot ang noo ko.

"Entertainment? Nag-rumble na naman ba ang kambal?" Tanong ko. Umiling lang siya at patuloy akong hinila.

Suminghap ako nang tumigil kami sa may bench ng field. Elene held my chin at pinaangat ako ng tingin. I gasped when I saw what's happening.

Nakita ko 'yung mga sumugod sa amin kahapon na tumatakbo-takbo paikot sa malaking field. They are even wearing dirty clothes na mukhang basahan. May mga mga bakas rin ng basag na itlog sa kanila.

"Hindi ko na kaya!" One of the girls shouted. Natatandaan ko siya! Siya iyong isa sa mga sumugod sa 'kin.

Halos lahat sila ay namumutla na ang labi. Halos nadadapa na rin sila sa bawat hakbang na ginagawa at pilit na tumatayo para magpatuloy. Punong-puno na sila ng pawis and they all look so exhausted.

"Kanina pa 'yan ala-sinco! Hihihi. Anong oras na ngayon? Mag-aalas otso na!" Elene giggled on my side. Nanlaki ang mata ko.

"P.E ba nila 'yan? Grabe naman!" Nanlalaki ang mata ko na tumingin sa gawi ng grupo. Ngayon ay nag-push up naman sila at halos hindi na sila maka-angat. Kahit ang mga lalaki ay gano'n rin.

"Gaga! Hindi 'yan P.E! Punishment 'yan." Biglang saad ni Clarence na nasa tabi ko na.

"Bakit ano bang ginawa nila? Sino ang nagbigay?" Naguguluhang tanong ko. Ngumuso siya at umasta na tumirik ang mata. Sinundan ko ng tingin ang nginuso niya at gano'n na lang ang panlalaki ng mata ko nang makita siya.

Napatingin pa siya sa pwesto ko at naglakad palapit. Napatakip ako sa mukha. He's half naked! Kitang-kita ang katawan niya. At... at maganda ang muscles niya. I even saw his abs. Oh my God!

"Hoy! Bakit ka nagtatakip ng mata? Grasya 'yan na dapat na nating tukain!" Tili ni Clarence sa harap ko. Narinig ko rin ang tili ni Elene.

Sumilip ako sa pagitan ng mga daliri at nakita siyang ilang hakbang na lang ang layo sa akin.

Hindi sinasadyang— oo hindi ko talaga sinadya na mapatingin sa katawan niya. My jaw almost dropped when I saw sweat dripping on his body. He looks so magnificent with his perfect body. His denim jeans is hanging lazily on his hips na parang mahuhulog na. Napalunok ako at nagtakip ulit ng mukha.

Hindi dapat ako makakakita ng katawan! I am still a young lady, at isang kasalanan na masyado akong nagagandahan sa katawan niya! Hindi ko po siya pinagnanasaan Lord, ina-appreciate ko lang po pero I'll try to stop.

"Hey.. how are you?" Narinig ko ang boses niya.

I cleared my throat at nagtakip lalo ng mukha. Sinilip ko siya nang kaunti at nakita kong nakatingin siya sa 'kin.

"A-ako po ba?" I asked. He nodded and licked his lips. Nanlaki ang mata ko at tinakpan agad ang mata.

"A-ayos naman po. Okay na po ako." Sagot ko.

Nabigla ako nang hawakan niya ang kamay ko na nasa aking mukha. I gasped nang pilit niya iyon tinanggal. Nagtagumpay siya kaya agad akong tumingala para iwasan ang dibdib niya na nasa harap ko ngayon.

"Why are you covering your face? And why are you using 'po' to me?" Kunot ang kaniyang noo. Huminga ako nang malalim at umiwas muli ng tingin.

"Ahm, kasi po mukhang mas matanda ka sa 'kin.." I murmured. At dapat kong paka-isipin 'yon kasi para maalala ko ang agwat namin. Sinulyapan ko siya at nakita ang pagtiim-bagang niya.

"You're seventeen, I'm twenty one.. but that doesn't matter," matigas niyang saad.

"Ahem... pagpasensyahan mo na Greg itong si Eirian. Tuturuan namin 'to ng tamang asal pagdating sa'yo. Masyado ng magalang at mabait, e." Biglang singit ni Elene.

Nanatili naman ang mata sa akin Greg. Matiim siyang nakatingin sa 'kin na tila pinag-aaralan ako. Huminga siya nang malalim at nakita ko ang paggalaw ng adam's apple niya. Narinig ko ang mahinang tili ni Clarence sa tabi kaya napalingon sa kaniya si Greg. Agad naman siyang tumuwid ng tayo.

"Nag-agahan ka na ba, Eirian?" Biglang tanong ni Clarence. Nanlaki ang mata ko nang pang lalaki muli ang boses niya at hindi ipit. Seryoso siyang nakatitig sa akin kaya lalong na-depina ang gwapo niyang mukha.

Biglang humarang si Greg. Nakadungaw 'to sa akin at kunot ang noo. Susulyap sana ako kay Clarence ngunit agad niyang iniharang ang sarili.

"B-bakit?" Tanong ko. He just shrugged at tinuro ang grupo na pumasok sa classroom namin kahapon. Patuloy pa rin sila sa pagtakbo.

"Ikaw p-po ba ang may gawa niyan?" Tanong ko muli sa kaniya. He just nodded, "Kawawa naman sila. Pagod na pagod na."

Dumilim bigla ang mukha niya.

"I don't care. They should pay what they did.." Malamig niyang saad.

"Tiyak sobrang sakit ng katawan niyan lalo na kapag natulog sila tapos paggising nila, pakiramdam niyan nabugbog sila." Rinig kong saad ni Elene.

"Oo nga, tama na. Mukhang sobra na 'yan.." I murmured.

Lalong umigting ang kaniyang panga bago sumulyap sa gawi ng grupong 'yon at dumungaw sa 'kin.

"Do you really want them to stop already?" Biglang tanong niya. May kung anong kumislap pa sa kaniyang mata.

Tumango agad ako."Oo—opo." Sagot ko.

Bigla siyang nagpakawala ng pilyong ngiti kaya nanlaki ang mata ko. I even heard Elene gasped, too, maybe because he is really mesmerizing while smiling like that.

"Okay, in one condition," saad niya. Tumuwid ako ng tayo at tinitigan siyang mabuti. Ngumuso siya at sandaling nag-iwas ng tingin bago muling dumungaw sa 'kin.

"Be my...esclave." Nanlaki ang mata ko at natulala sa kaniya. Muling naging seryoso ang kaniyang mukha habang nakatitig sa 'kin na tila naghihintay ng sagot.

Napasulyap ako sa grupo na halos humiga na sa lupa ngunit pilit pa ring tumatayo dahil sa takot kay Greg. I heaved a sigh and nodded.

"Sige..." sagot ko. He smiled a bit at tinalikuran ako.

Napamaang na naman ako nang makita ang hubad niyang likod. Kumurap-kurap ako at umiwas ng tingin.

Nabigla ako nang pabiro akong sinabunutan ni Elene.

"Gaga ka! Sinagip mo pa 'yang mga masasamang ugali na 'yan! I'm enjoying to see them suffering pero tinigil mo," she pouted ngunit muling ngumiti, "pero sabagay, esclave ka naman ni Greg. Hays.." She smiled dreamily.

Kumapit sa braso ko si Clarence.

"Kyaaah! Sana ako na lang ang tinanong niya! I'm a willing slave for him! Kahit saan pa, kahit anong klaseng alipin. Kahit se—"

Biglang tinakpan ni Elene ang tenga ko kaya hindi ko naintindihan ang sinasabi ni Clarence. Nang pakawalan ako ni Elene ay sinapak niya si Clarence.

"Bruha! Alam mo nang may bata tayong kasama!" Nginuso ako ni Elene kapagkuwan ay humagikhik.

"Dali nga, pag-usapan natin kung ano ang pantasya natin sa pagiging s slave niya. Bawal ka dito, Eirian! Rated SPG!" Ani Elene at hinila si Clarence.

Kumunot ang noo at napailing. Susunod sana ako nang may humawak sa braso ko. Napatingin rin sila Elene at Clarence sa amin.

"Wait.." Napatingin ako kay Greg na ngayon ay nakasuot na ng gray shirt. He looks so fresh at mukhang bagong paligo kahit hindi naman. Naamoy ko pa ang mabango niyang amoy.

"Let's go." Saad niya. My forehead creased.

"Saan?" I asked. Sumulyap siya sa banda nila Elene bago tumitig sa 'kin.

"In my dorm..." Hinila na niya ako paalis.

Narinig ko pa ang mga tili ni Elene at Clarence.

Teka, anong gagawin ko sa dorm niya?

*******

Supladdict<3

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon