Chapter 44

182K 5.3K 712
                  

Her POV

Life is really unexpected. Sometimes, even it is hard to accept, you can't do anything but to accept. Kahit malayo ito sa totoong gusto mo. Because even how many times you already fight to avoid it, it still finds its way to happen. And I already accepted the fact that maybe, I don't deserve to live long. But things happened, and now I'm still alive and kicking.

It's funny how his endearment justify my life now. Sa ilang beses ng pangyayari sa ilang buwan kong pananatili sa Academy, ilang beses na nalagay sa alanganin ang buhay ko. Ilang beses muntik mamatay ngunit ngayon, heto pa rin ako at nabubuhay. It is one of the beliefs that cat has many lives which is like mine. However, I know God has still plans for me kaya hindi niya ako hinahayaan na tuluyang mawala.

Kaya napakabait ng Diyos dahil kahit may nagawa akong napakabigat na kasalanan ay hindi pa rin niya ako hinahayaan na tuluyang mawala. And now, realization hit me. Hangga't kaya ko pa, I should fight. I must never give up.

"Eirian." Napatingin ako kila Sunshine at Clarence na nasa tabi ko. Hindi ako mapakali nang halikan ako sa noo ni Clarence.

"We are happy that you're still alive. Damn it. Iyong natagpuan ka namin doon na duguan at halos mamatay na, geez. That's horrifying," saad niya. Pinisil naman ni Sunshine ang kamay ko. And I flinched on her touch.

"Yes, we are really happy. Mabuti na lang dumating kami agad, paano kung nahuli kami 'di ba? I can't imagine it," turan naman ni Sunshine. Huminga ako nang malalim at hindi pinansin ang pagsakit ng tiyan sa ginawang iyon. Natulala ako sa kisame at malungkot na napangiti.

"How's Elene?" I muttered. Matagal na katahimikan ang pumainlang. Narinig ko ang pag-ayos ng upo ni Clarence at malalim niyang pagbuntong-hininga.

"She was jailed. Of course," aniya sa malamig na tinig ngunit hindi sa akin nakatakas ang lungkot doon.

Sa pagkurap ko ay umalpas ang luha mula sa mata ko hanggang sa sunod-sunod na iyon. I didn't move and let it stream down like a water fall. Being betrayed is like, being killed. Masakit. I remember the time that we first met.

She's the first one who approached me in our room, pagkapasok na pagkapasok ko. Even she's a little bitch, I know that she's a good friend. She's one of my best friends. She's like a sister to me who took care and protected me.

I remember all of our moments. Hindi pa man kami umaabot ng isang taon, napakahalaga na niya sa 'kin. I love her, really. Love isn't measured by time. Kahit sandali man o matagal, basta't mahal mo, mahal mo.

And it pains me a lot because in a snap, we are already done. Dahil sa mga pagkakamali ng mga magulang namin, nasira kami at nagkasakitan. I didn't expect all of this to happen. Hindi ko rin inakala at inasahan na kaya niya akong saktan at patayin.

Her love for her father destroyed us. And to me, almost. Muntik na ako ang sumira sa 'min dalawa. Because honestly, I love to kill Calixto for killing Daddy Valentino. Kaya alam ko rin na may kasalanan ako. Hindi ko alam kung bakit nangyari 'to sa amin. Maybe the destiny really wants this to happen.

"H-hindi ko akalain.." saad ni Clarence. Napatingin ako sa kaniya at naabutan siyang tulala. Nilingon niya ako at malungkot na ngumiti.

"Kasi naman, kahit maldita siya at bitch sometimes, she's still a good friend. Kaya hindi ko matanggap, that she tried to kill you," dagdag pa niya. Huminga nang malalim si Sunshine at hinaplos ang likod ni Clarence. She sighed and stared at me.

"Hindi ka na namin nakita sa stock room. Si Elene naman, sabi niya aalis daw siya sandali. We didn't expect na nakakulong na pala kayo sa kwarto na 'yon. Nasa labas na kami at hinahanap ka, natagalan pa nga kami. Pati si Greg, hinahanap ka rin. Until Elene came with blood on her hand. Pero hindi 'yon ang napagtuunan namin ng pansin. She's crying and she just told us that you're on the stock room, after that... she ran away. At pagdating nga namin, naroon ka. Agaw buhay. And everything became clear for me. Siya ang may gawa no'n sa'yo. Matapos ka namin maihatid, nakita namin si Elene. She surrendered herself," malungkot na pagkwento ni Sunshine.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon