Chapter 58

189K 5.1K 899
                  

Her POV

After I mend Greg's wound, I left him. I want to be alone and I don't want to see anyone of them. Si Kuya Love man, si Greg o kahit sino pa. They are stressing the hell out of me. And I'm not really feeling well.

Dumiretso ako sa dorm pagkatapos. Naligo sandali bago ibinagsak ang sarili sa kama. I closed my heavy lids tightly as I feel the softness of the bed. I just want to bury myself and be drown to the darkness to get some rest. Masakit ang ulo ko at namimigat ang katawan.

Nagising akong hindi maganda ang pakiramdam. Hirap pa akong imulat ang mga mata, ni i-kilos ang kamay ay ang bagal. Inasahan ko na 'to. I'm sure I have a fever or what. Kapag nagkasakit kasi ako ay hindi lang basta ubo, sipon, o lagnat. Nagiging trangkaso at hirap na hirap akong kumilos.

I did my best to sat and stare on the clock. It's already past six on the evening. My stomach is aching due to so much hunger. Kung ang iba, walang gana kumain kapag may sakit ako naman ay gutumin. I did everything to get up and fixed myself. I need to go at the cafeteria to grab some foods.

Lugong-lugo akong pumunta sa closet para kumuha ng flat shoes. I picked the maroon colored flats and immediately wore it. Pinasadahan ko ang buhok gamit ang mga daliri saka kinuha ang card na nasa ibabaw ng vanity table. I bit my lip and stopped for a second when my head ached for the nth time. Ang paghinga ko sa ilong ay mainit din kaya alam kong may sakit talaga ako.

Kailangan ko pang makausap si Lyndon o kaya kahit sino sa tauhan ni kuya Love na maaari kong makita para manghingi ng gamot. Malayo-layo kasi ang clinic ng academy. I pulled the knob and opened the door. Each step that I made was so small at pilit na pilit pa.

Agad akong sumandal sa elevator nang makapasok. I massage the side of my head and closed my eyes tightly. I pressed for the ground floor and wait for few seconds. Nang makalabas ay muli akong naglakad ng marahan. Sa may labas pa lang ng building ay hindi ko na kinaya. Agad akong napaupo sa may damuhan.

Kung pwede lang na magpahatid ako ng pagkain sa itaas. Kaso wala akong contact sa kahit kaninong tao ni kuya. Hindi naman pwede kung sa assistance number. Doon lang tumatawag kapag may mga problema concerning the dorm. Si Greg lang yata ang may contact sa cafeteria.

Pinilit kong imulat ang mata. The surroundings is already blurred for my sight. At ang tuluyang pagkain ng kadiliman sa kalangitan ay hindi nakakatulong. I just know that the ground was covered with grass dahil nakita ko naman ang kulay and I am already familiar to the place.

I sighed once again and tried to get up. Halos mabuwal ako nang sa wakas ay nakatayo ako. Isang hakbang pa lang ang gagawin ko ay natumba na naman ako. But before I could land on the carpeted ground, someone caught me. The familiar warmth immediately enveloped around me. Ikinawit ko ang braso sa kaniyang balikat. I sniffed his familiar manly scent as I buried my face on his hard chest.

"Greg.." I murmured. I heard him sigh and 'tsk-ed'.

"You're hot, kitten," his baritone voice filled my ear. I can't help but to smile that turned into smirk with my eyes close.

"I know, baby."

"Damn it. You're really sick. Let me bring you to the hospital," he said. I immediately shook my head and tried to open my eyes.

"No. I don't want to be there. I'll only remember tons of memories. Please no, I'm still not well. My heart still aches," I pleaded. I felt my heart clenched. Just hearing that place makes me sad. Libo-libong alaala ang naroon.

And life is unfair because all of them are sad. And mind tend to make us think more negative things than to positive. Kaya ayoko roon. Ang pamilyar na amoy noon, ang mga puting dingding at ang mga taong nakaputi ay nakatatakot na para sa 'kin.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon