Chapter 57

172K 5.4K 983
                  

Her POV

I woke up one morning not feeling anything. Basta't ang alam ko lang, matapos ang masamang panaginip ay ang pagmulat ng aking mata. Matagal pa akong natulala habang nakaupo sa ibabaw ng kama bago nagpasyang tumayo. Sinilip ko ang bintana at sinigurado kung gising na ba talaga ako at hindi na nakukulong pa sa isang madilim na lugar.

As the water kissed my skin and the coldness of it enveloped my system, I realized that I'm in the reality. But my chest, the inside of my chest feels like a hollow. Tumingala ako at hinayaan ang pagpatak ng malamig na tubig sa aking mukha pababa sa aking katawan. Sometimes, it's really coming to the point that you don't know what you really want. You don't know if you still want to live or just die and forget everything.

Mabilis akong nagbihis at lumabas na ng dorm. Kumuha muna ako ng isang tableta at ininom iyon bago dumiretso sa cafeteria. It's been two days since the day that we brought Last to his last place. The academy still look like a gloomy place. Iyon ang sa tingin ko pero ang pakiramdam ko, wala.

Eventually, everyone will move on. But I'm not one of them. Lalo na kung ako ang dahilan ng panibagong pagkawala ng buhay. Nakakabaliw ang mabuhay. Iyong tipong sa bawat paghinga, sa bawat pagtibok ng puso, at pagmulat sa panibagong araw ay maaalala mo na may taong namatay kaya patuloy pa rin na nabubuhay.

Almost everyone inside the cafeteria looked at me as I enter inside. Their eyes landed on me and as I stare back at each of them, they will immediately look away. I'm not dumb and numb not to realize that a lot of students are mad at me. Ang ilan ay walang alam sa tunay na dahilan ngunit alam ko na marami ang nakakaalam. At hindi na maiiwasan na sisisihin nila ako. Hindi na rin ako mabibigla kung may biglang susugod sa 'kin dito at saktan ako.

I won't fight back. I would never do lalo na kung para kay Last ang gagawin nila. Last is a member of Plus élévee. He's one of the most respected and loved person here. He's the gentlest among the guys. All of the students here known Greg as a ruthless guys since it was his façade. Kumpara kay Last na seryoso ngunit ni minsan ay hindi nila nakitang magalit.

Last is really something to treasure forever. His memories and personality that no one will ever forget. Kaya kahit anong mangyari laban sa akin dahil kay Last, wala akong magagawa. I shouldn't be here if he didn't save me.

Naging payapa naman simula ng bumili ako ng pagkain at pumwesto sa isang bakanteng upuan at mesa. Afterwards, Sunshine and Clarence came. Umupo sila sa harap na banda. They smiled at me and I nodded as a response and continue eating.

"Eirian."

Umangat ang tingin ko nang may tumawag sa 'kin. After that day, hindi ko na siya nakita muli. Ngayon lamang. He is staring at me seriously at umupo sa tabi ko. He tapped the top of my head and forced a smile.

"How are you my baby sister?" he whispered. I just stared at him, on his eyes where I can clearly see my reflection on it. I forced a smile when I realized that my face seems dull and dead.

"I'm okay, Love. I mean, of course I'm not okay," I answered. He gasped for air and nodded slowly. Tumingin ako muli sa pagkain at pinagpatuloy ang ginagawa kanina.

"I'm sorry if I was gone for a week. I was forced to fly back on France when Macario called about the emergency in our organization."

Napatingin ako sa kaniya, "What happened?" I asked. He shook his head.

"Don't worry about it."

"No, I want to know," I said, firmly. Tumango siya at pinasadahan ang halos kulay ginto na buhok.

"The reapers that on training was ambushed. Almost of them were hurt badly. Remember Simon? He betrayed us that's why."

He looked so stressed. Mas napatitig ako sa kaniya nang may naalala.

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon