Chapter 23

233K 7.2K 2.8K
                  

Her POV

Halos hindi ako makapagsalita kahit na hinawakan na niya ang kamay ko. Nagpatianod na lamang ako nang patayuin niya ako at nagsimula kaming maglakad palabas.

"Porn alert!" Natigilan ako nang marinig ang boses ni Xicarus.

Naglalakad na kami at sila ang nasa likod namin. Sinulyapan ko sila at nakitang nagbubulungan ang tatlo.

"Don't look at them, kitten." Tumingala ako kay Greg na seryosong nakatingin sa harap. Napanguso ako habang nakatingin sa kaniya dahil sa buhok niya.

"Alisin na po kaya natin 'yan? Meeting with the headmaster pala ang pupuntahan mo," saad ko. Dumungaw siya sa akin sandali bago kami pumasok sa elevator. Kami naman ngayon ang nasa likod at nasa harap ang tatlo.

"Nah, it's okay. You said I'm cute with this I mean cute ako kapag ganito ang style.." aniya at bahagyang ngumiti. Muli niya iyon kinapa at tumingin sa akin.

"Hindi ba siya magagalit dahil parang hindi 'yan pormal?" Tanong ko muli. He shooked his head.

Narinig ko ang pagpalatak ng dalawa at pagmumura. Pero diretso pa rin ang tingin nila sa harapan.

Matagal na katahimikan ang namayani at nakita ko ang pagsulyap-sulyap nilang tatlo sa amin.

"You dimwits, what are you looking at?" Seryosong tanong ni Greg. Nanigas sila at tumuwid ng tayo.

"I'm asking you.."

"Ah! Baka kasi biglang mag-live show kayo, you know..kaya binabantayan namin kayo," saad ni Elixir at ngumisi. The elevator opened.

Naunang mag-lakad si Elixir, nakasunod ang dalawa. I heard Greg heaved a sigh and tightened his grip on my hand. Napatingin ako ro'n.

"Xicarus.." Natigilan ang tatlo at tumingin sa amin.

"Remind me to tape Elixir's mouth later," aniya. Nanlaki ang mata ni Elixir at nagkamot ng ulo.

"Sorry na Dieu!" saad niya. Greg shook his head.

"I already told you to control your mouth everytime she's around. You're polluting her mind." Kumunot ang noo ko at tiningala siya. Bigla naman akong tinuro ni Elixir.

"Dieu! Ni hindi niya naiintindihan ang kung anong kababalaghan na sabihin ko. Inosente 'yan! Baka nga hindi niya alam na siya ang pinag-uusapan natin," aniya. I frowned. Ako pala ang pinag-uusapan nila.

"Wag mo siyang ituro.." saad ni Greg. Namutla si Elixir at biglang binaba ang kamay.

"Come on, kitten. Let's go to your friends bago kami pumunta sa headmaster," aniya. Pilit kong binawi ang kamay kaya kumunot ang noo niya.

"Kaya ko naman. Baka malate kayo at magalit si headmaster!" saad ko. He shook his head.

"No, he won't get mad. And I will never be late." Wala akong nagawa kung hindi tumango at sumunod sa kaniya. Hawak pa rin niya ang kamay ko, nakasunod rin ang tatlo.

"I always want to have a brother para may taga-ptotect sa 'kin pero hindi naman ako nagkaroon. Pero ngayon, pakiramdam ko kuya kita," saad ko at ngumiti. Natigilan siya sa paglalakad kaya tumigil rin ako at tiningala siya.

Kunot ang noo niya at nakasimangot.

Narinig ko ang tawanan sa likod ng tatlo kaya napatingin ako sa kanila. Greg threw a death glare to them then they acted like they are zipping their mouth. Ngunit halata na nagpipigil sila ng tawa lalo na si Elixir.

"Yes, I'll protect you but I'll never be your kuya," tinignan ko siya at sumalubong sa 'kin ang napakaitim niyang mga mata na matiim na nakatitig sa 'kin, "maybe your knight. I'll be a knight who's always willing to do everything for his Queen."

Angst Academy: His QueenTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon