Chapter 28: The Dawson

12.2K 592 141
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

CHAPTER TWENTY-EIGHT: THE DAWSON

CIRCE'S POV

Kinuha ko ang cellphone ko na nakakabit sa tripod at tinignan ko ang mga kuha ro'n. Binura ko ang hindi ko mga gusto at iniwan ko ang mga shot na pagpipilian ko mamaya bago ko i-edit. My hair is being blown by the wind, the white beach dress I'm wearing drapes beautifully on my body, and the visual of my backdrop which is the ocean is stunning.

Dresses from a local beach fashion line that I'm a brand ambassador for arrived yesterday. Pinadala iyon ni Tala dahil sa Siargao pa rin dumidiretso ang mga pinapadala sa akin. Normally ay ang babae ang kumukuha sa akin ng mga litrato gamit ng professional camera niya. Since wala siya rito ay ako na lang ang gumawa niyon gamit ng phone ko. Hindi naman problema iyon dahil matagal na niya akong naturuan. The sponsors didn't mind and actually loved the natural feel of the photos.

I don't really accept a lot of social media sponsorships.If I'm just after the money, walang problema kung papatulan ko lahat ng offers sa akin. After all, a few photos really pay well. But I don't want to advocate for a brand that I don't believe in. The people who are following me are most likely those who know me as Circe the surfer. Most of them idolize me for my sport. I don't want to take advantage of them just because I know they like me. Kung magpopromote ako ng isang bagay, gusto ko ay iyong alam ko na hindi masasayang ang pera nila.

Napatingin ako sa salamin na sliding door na naghihiwalay sa balkonahe at sa kuwarto namin ni Coal. Nakadapa sila ni Kaise sa kama habang nakapalumbaba at pinapanood ako. Nangingiting itinapat ko sa kanila ang phone ko at kinuhanan ko sila. So adorable.

I've tried all the dresses, and the one I'm wearing now is the last one. Kanina ay si Coal pa ang kumukuha ng litrato sa akin nang magpasama ako sa beach. Ang problema nga lang ay malaki silang distraction ni Kaise.

I was multitasking between answering Coal's kisses whenever he found my shot beautiful and running after Kaise, who keeps trying to run straight into the ocean. Kaya ngayon na nandito kami sa loob ng bahay ay nasa "makulit corner" sila para matapos ko ang kailangan kong gawin.

Dala ang mga gamit na pumasok na ako ng kuwarto. Coal's eyes went up and down my body, and the corner of his lips curved into a smile that held so much meaning, especially with how his eyes were looking at me as if he wanted to devour me.

"I love that dress."

I rolled my eyes. "Of course you do."

What I'm wearing is a mix of a dress and a cover-up. It falls on my ankle, it has a huge slit, it has short ruffle sleeves, and the neckline is deep and wide enough that it shows a lot of my ample cleavage.

Kaise took advantage of her father's undivided attention. She stood up, and without warning, she let herself fall on top of Coal's stomach, who grunted loudly. Kung umakto silang dalawa ay para bang nasa WWE sila at kasalukuyang naglalaban ng wrestling.

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon