Chapter 14: Current

12.9K 681 141
                  

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

#DS6Unwavering #CirCoal #SharkFamily #DaggerSeries

A/N:Hi guys! Announce ko lang na sa July 7 na ang ang start ng pre-order ng pambansang chihuahua ng Dagger a.k.a. Trace Dawson at ang minalas na pinadala sa kaniya ng universe na si Ember ♡ First 50 to order Dagger Series #5: Unbowed will receive a customized Anpanget coaster ♡

You can view the link that I posted sa profile account ko rito sa Wattpad para mabasa niyo ang iba pang details regarding sa book at para makita niyo rin ang list ng freebies ♡ The book release will be in September, and it will be launched during the Manila International Book Fair. Thank you, BHOCAMPERS. See you! 

CHAPTER FOURTEEN: CURRENT

CIRCE'S POV

Napatawa na lang ako nang sa hindi na mabilang na ilang beses ay mga napapahinto at napapatingin kay Kaise at Domino. Karga ng lalaki ang bata at parehas silang nakanganga habang nakatunganga sa taong gumagawa ng donuts na binili nila.

Hindi lang kasi ang cute nila tignan habang parang amaze na amaze sila sa babaeng nagpiprito ng mini donuts kundi dahil na rin sa suot nilang dalawa na headbands. They're both wearing a Baby Shark hair accessory. Suot ni Domino ang kulay asul na headband ni Kaise at ang bata naman ay suot ang dilaw.

It's been four days since we arrived in Batangas. Four days have passed since Coal rocked my world, and his sisters-in-law did the same in a different way the next morning. Four days that I haven't really talked to him about us because I became busy settling with Kaise in our new surroundings. And too occupied to talk because you were either under Coal's body or on top of him.

Pinilig ko ang ulo ko at tinutok kong muli ang atensyon ko kay Domino at Kaise. I got used to Coal's family member visiting us. We even got invited to go to Lia ang Gun's house in Tagaytay on the weekends.

Kaya nang basta na lang sumulpot si Domino kaninang umaga ay hindi na ako nagtaka. Since balak namin talaga ni Coal na lumabas at pumunta sa mall para naman makapag-grocery kami ay isinama na namin ang kapatid niya na willing namang sumama.

"Ang cute no'ng magtatay," narinig kong bulong ng isa sa dalawang estudyante na napadaan.

I looked at Coal and I tried to swallow down my laughter. Naniningkit ang mga mata niya habang nakatingin kay Domino na hindi ko sigurado kung talagang nalilibang lang sa pinapanood o nararamdaman ang tingin niya pero iniignora siya.

"I'm going to rip that headband out of his head and I'm not going to mind pulling some hair out," Coal grumbled.

I patted his arm comfortingly. "He's the cool uncle. Pagbigyan mo na."

"They're mistaking him as her father."

Someone's jealous. "Okay lang 'yan. At least alam kong ikaw ang tatay kasi kasama kita no'ng ginawa ko si Kaise." Coal's lips parted, and I chuckled when I saw his eyes glaze over. Hinapit niya ako palapit sa kaniya pero siniko ko lang siya. "Kumalma ka."

Dagger Series #6: UnwaveringTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon