30

15 4 0
                  


ako ay nakaupo sa buhangin
nasa harap ko ang magandang tanawin
ang buhok ay nililipad na ng hangin

hawak ang isang camera
itinutok sa kalawakan
at nakita ang Larawan ng Gabi

//kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon