06

13 9 0
                  


Para kang isang buwan
Hindi makamit, hindi mahawakan
Wala kang mapaglagyan

Isa akong bituin
Na patago kang hinahangaan
Maaari mo ba akong pagbigyan?

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon