20

4 5 0
                  


tayong dalawa ay magkasamang
nakatingin sa kalawakan
ang 'yong kamay aking hinawakan
sabay na tumingin sa buwa

at naibigkas ang mga salitang,

ang ganda mo naman

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon