16

4 6 0
                  


ang iyong tinig
na palagi kong naririnig
hindi makawala sa aking pandinig
maaari ka bang yakapin sa aking mga bisig?

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon