24

4 5 0
                  


bakit hindi mo pa sabihin
na ika'y may gusto sa'kin
takot ka bang umamin
sa katulad kong—
gusto ka din

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon