26

8 5 0
                  


parang kahapon lang
nung binati kita ng kumusta
hindi ko lubos maisip na
ngayon mismo nililigawan na kita

//kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon