17

4 6 0
                  


hawakan mo ang kamay ko
gusto ko sumama sayo—
kahit saan ka man magpunta
hinding hindi ka iiwan mag-isa

mahal ko,

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon