09

10 5 0
                  


malakas ang hangin
para bang ako'y tatangayin
papunta sa'yo,
mahal ko

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon