Larawan ng Gabi

60 9 0
                  


: mga tulang iniaalay sa tala at buwan

Maliban kung iba ang ipinahiwatig, ang lahat ng mga pangalan, karakter, negosyo, lugar, kaganapan at insidente sa aklat na ito ay alinman sa produkto ng imahinasyon ng may-akda o ginamit sa isang kathang-isip na paraan. Ang anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o aktwal na mga kaganapan ay nagkataon lamang

Ang mga tulang nakapaloob sa librong ito ay ang mga nais sabihin ng bituin sa buwan. Mga emosyon at salitang hindi man lang masabi.

© kaironx | 2021

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon