15

4 4 0
                  


dahan dahan kang humakbang
papalapit sa akin,
papunta sa akin
ang 'yong matang nakatingin
walang ibang hiling
kundi ikaw,
ay makapiling

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon