14

4 4 0
                  


sinubukan kang ipinta
ang mukha mo na nagbibigay sigla—
sa akin at sa kaniya

gamit ang kulay pula at lila
na lagi kong nakikita
sa'yong mga mata

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon