23

5 5 0
                  


ako'y nagsulat ng tula
binubuo ng limang stanza
at iba't ibang letra

pero alam mo ba?
na kahit anong mangyari,
ikaw ang mananatiling paksa

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon