03

30 8 0
                  

ang lakas ng buhos nang ulan
hindi malaman ang nararamdaman
nalulungkot, pinanghihinaan
bakit ko ba 'to kailangang maramdaman?

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon