10

8 7 0
                  


mga bituin sa langit
mga ngiti sa labi
hindi maikubli
nasa likod nito ang iyong mga hikbi

mahal, maaari bang huwag ka ng umiyak?
dahil sa bawat pagpatak ng iyong mga luha
ay ang pagbagsak ko sa lupa

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon