18

4 4 0
                  


boses mong naririnig tuwing gabi
ang ngiting nakikita sa labi
hindi ko malaman ang gagawin
ako'y nahuhulog na ng malalim
ako ba'y iyong sasaluhin?

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon