05

15 8 0
                  


Malakas ang buhos ng ulan
Hindi alam kung ano ang nararamdaman
Katulad ka ng mundo,
Palaging umiikot sa isip ko

Minsan ako'y naguguluhan,
Hindi malaman kung
Ako ba'y may patutunguhan
Pero salamat sa'yo aking buwan

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon