04

19 8 0
                  


Ano kayang magandang gawin?
Sa puso mo na tila kay dilim
Walang makita,
Hindi makakita

Sinubukang ilawan,
Gamit ang sinag ng araw
Ngunit Ikaw ay mas lalong nasasaktan
Subukan ko kaya gamit ang buwan?

Nagbabakasakali na ika'y bumalik
Sa dating ikaw
Kung saan masaya ka
At palaging nakangiti ang iyong mga maya

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon