27

6 4 0
                  


hindi ko malaman
kung ano ang ginawa mo sakin
dahil sigurado ako na
kahapon, ngayon at bukas
wala akong ibang mamahalin
kundi ikaw lang

//kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon