22

4 5 0
                  


kasa-kasama ka araw araw,
'di buo ang araw
kapag hindi ka nakakausap
o mayakap man lang

hayaan mo akong gustuhin ka
sapagkat ang pagmamahal ko'y
para lamang sayo—
at wala ng iba

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon