02

42 9 0
                  


Napakaganda ng tanawin
Ang gaan sa damdamin
Pilit na iisipin
Na ikaw, ay hindi para sa akin

Mapaglaro ang tadhana
Hindi malaman kung ano ang tama,
Hahayaan ka na lang bang mawala?

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon