29

7 5 0
                  


gabi-gabing nakatitig sa buwan
ni hindi ko man lang naisip
na baka bukas wala na 'to

pero kahit na ganon
kahit na hindi ko ito masilayan
alam kong lagi siyang nandiyan

//kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon