21

4 4 0
                  


aking isinulat
ang isang aklat
puno ng pagmamahal—
na iniaalay sayo, mahal

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon