19

4 5 0
                  


nakakita ng nahuhulog na bituin
ako'y dagliang humiling
na sana'y maging akin puso mo —
at damdamin

nais kang makapiling
sa pagsapit ng gabi
kahit na alam kong mali
ikaw pa din ang pipiliin

// kaironx.

Larawan Ng GabiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon