C H A P T E R 7

1.2K 44 2
                  

Kumikirot ang ulo ko kaya bahagya akong gumalaw, nakarinig rin ako ng lagaslas ng tubig. Nang imulat ko ang mga mata ay nakakalula sa laki ang tumambad sa aking kwarto. Maaliwalas at magaganda ang mga gamit, maging ang hinihigaan kong kama ay napakalaki, napabalikwas ako ng bangon nang mapansing wala akong saplot. Biglang kumirot ang sentido ko kaya nasapo ko ang ulo at napapikit sa sobrang sakit.

Nasaan ako? Nasaan si Ma-ri? Anong ginagawa ko rito?

Nang marinig kong nagbukas ang pinto ay nag-angat ako ng tingin, hinablot ko kaagad ang kumot at itinabing sa hubad kong katawan dahil may lalaking lumabas galing sa banyo. Nakatapis lang ito ng tuwalya hanggang baywang at basang-basa pa ang katawan habang tumutulo pa ang tubig galing sa basa nitong buhok. Hindi ko man aminin ay bigla akong nagblush nang magtama ang mga mata naming dalawa, napakagwapo niya at maputi. May mga tattoo siya sa katawan pero nakadagdag iyon sa kanyang appeal.

“Finally, you're awake. Do you want breakfast or do you want to take a bath before we go outside?” presko nitong tanong sabay ngiti.

“Sino ka?” sa wakas ay tanong ko.

“I'm Zane, you're drunk alone last night sa clu-”

“Bakit nakahubad ako?!” hindi ko na napigilang magalit.

“Calm down, I also don’t know what happened to us last night.”

“Ano? Dinala mo ko rito tapos hindi mo alam kung anong nangyari? Gago ka ba?” itinapis ko ang kumot at bumaba na sa kama para hanapin ang saplot ko.

“Calm down, you don't know me so don't accuse me. I know hindi mo rin ako papakinggan kung mag-i-explain pa ako sa ‘yo but I don't have Idea why we are both naked,”

“Tigilan mo nga ako sa kaka-english mo!” galit kong singga sa kanya at inayos ang sarili matapos magbihis.

“Why? Is there a problem with that? Where are you going?” kunot-noo nitong tanong.

“Wala kang pake bye!” patakbo akong humakbang papunta sa pinto dahil naalibadbaran na ako sa hubad niyang katawan.

“Waiit!” sigaw niya pero binuksan ko na ang pinto at lumabas na. “Your bag, Miss!”

Nilingon ko siya pero natigilan ako nang napansing nakasandal si Tristan sa wall habang nakatingin sa amin ng ekstrangherong lalaki. Para akong nanigas sa kinatatayuan ko at nanlamig ang buong katawan, kita ko ang pag-igting ng panga ni Tristan at matalim niyang tingin sa akin.

“Hey, your bag-”

Natigilan din ang lalaki nang makita si Tristan. Isang matalim muna ang tinapon niya sa akin bago umalis sa pagkakasandal sa dingding at walang imik akong tinalikuran.

“Tristan!” tawag ko pero hindi niya man lang ako nilingon.

“Who's Tristan?” tanong ng lalaking kasama ko sa Hotel pero hinablot ko lang sa kanya ang bag at nagmamadaling hinabol si Tristan sa mahabang hallway ng Hotel. Naabutan ko sa labas ang paalis niyang sasakyan kaya agad akong nagpara ng taxi, hindi ko alam kung saan papunta si Tristan kaya tinawagan ko siya nang tinawagan pero hindi siya sumasagot.

Matapos ang ilang oras ay nasa tapat na ako ng rest house na inuuwian ni Tristan, binuksan ko ang gate at sunod-sunod na kinatok ang pinto.  Nang magbukas iyon ay natigilan ako dahil hindi si Tristan ang kaharap ko kung ‘di ang fan nito na palagi kong na-i-encounter.

“What the hell are you doing here?” Kunot-noo niyang tanong habang naka-crossed arms. Pinagmasdan ko siya simula ulo hanggang paa at sa hitsura niya ngayon, daig pa niya ang asawa ni Tristan kung suriin din ako ng mga tingin niya.

Forced Marriage to a Billionaire's DaughterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon