C H A P T E R 10

1.6K 39 0
                  


“Jihun?” usal ko nang makarating sa lobby at makita itong printeng nakaupo habang nakadikwatro at nakadipa ang kamay sa tigkabilang sandalan ng upuan. Nakashades pa ito, habang suot ang ripped jeans at black leader jacket kaya napakunot-noo ako.

“Talaga bang si Jihun 'yon?” nang magawi ang tingin nito sa kinatatayuan ko ay agad itong kumaway at tumayo kaya lumapit na rin ako sa kanya.

“Kumusta?” tanong nito at bigla akong inakbayan.

“Paano mo nalamang narito ako?”

“Wein told me, let's go!” yaya nito kaya napatigil ako sa paglalakad.

“Saan tayo pupunta?”

“Let's have fun!” hinila niya na ako palabas ng building at nang makarating sa bar ay naroon nga si Wein. Nakikipagchikahan sa mga foreigners kaya naupo na rin kami ni Jihun sa counter sa harap ng bartender.

“Bato-batopik, sino talo siya taya!” tumatawang sabi ni Jihun pero umiling ako.

“Wala akong pera, saka hindi na tayo bata para sa mga ganitong bagay,” malungkot kong sabi, hinarap naman ako ni Jihon habang seryosong nakatingin sa akin.

“Are you really Ellaine? Ilang minuto pa lang tayong magkasama pero ang laki na kaagad ng pinagbago mo.  Samantalang dati kapag nagkikita tayo palagi mo akong binabatukan, sinisipa at sinasakal. Where’s the spoiled brat Ellaine?” tanong ni Jihun pero wala akong naisagot, kinuha ko ang baso ng alak at tinungga iyon.

“H'wag kang mahiya sa akin, alam mo noong nalaman ko kay Wein na nagtatrabaho ka hindi ako naniniwala. I even more can't believe you're married, totoo ba talaga lahat ng mga nabalitaan ko? Like what the fuck hahaha hindi talaga ako makapaniwala,”

“Totoo lahat 'yon Jihun, pero mahabang kwento. I want to relax and have fun with you,” sambit ko at uminom ulit ng alak.

“Hey, hinay-hinay lang,” natatawa niyang saway.

“Is it true that you will stay here for good?” natutuwa kong tanong at medyo nakalilimot sa mga problema ko kay Tristan.

“Yep, I have a lot of projects to do here. Remember? I was your future engineer,” hindi ko na namalayang nakangiti na ako habang magkausap kaming dalawa ng kaibigan ko.

“Cheers!”

“Sisiguradohin kong babalik ang dating Ellaine Go, ngayong magkakasama na ulit tayo,” sambit niya. Marami pa kaming napag-usapan at habang tumatagal ay tinatamaan na ako ng alak kaya bago pa man ako tuloyang malasing ay nagpasya na kaming umuwi.

Bumaba na ako sa sasakyan ni Jihun pagdating sa tapat ng gate namin.

“Bye, ingat sa pagmamaneho.” pahabol ko bago tuloyang umalis ang kotse nito.

Pagpasok ko sa gate ay nakita kong nakaparada ang kotse ni Tristan na walang silbi. Mukhang wala siyang lakad ngayon kaya kumatok ako sa pinto bago pinihit iyon.

“Sino ang naghatid sa ‘yo?” nagulat ako sa tanong na sumalubong sa akin pagpasok ko sa loob ng bahay.

“Si Jihun, kaibigan ko.” sagot ko pero agad na tumayo si Tristan at lumapit sa akin.

“Bakit ka niya hinatid? at bakit ngayon ka lang?” galit nitong ganti kaya napabuntong hininga.

“Pagod ako, gusto ko nang magpahinga.” lalampasan ko na sana si Tristan pero agad niya akong napigilan sa braso.

“Pagod ka dahil may ginawa kayo!” biglang nag-init ang ulo ko sa sinabi niya kaya galit ko rin siyang hinarap.

“H'wag mong ibintang sa akin ang ginagawa mo. kaibigan ko si Jihun kaya h'wag mo kaming pag-isipan ng masama!” sumbat ko at nagpupuyos na rin sa galit.

Forced Marriage to a Billionaire's DaughterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon