C H A P T E R 2

1.7K 45 0
                  

Napabalikwas ako ng bangon nang marinig kong may sumipa sa pintuan at pumasok ang mga reporters sa loob ng kwarto. Napaupo ako sa kama at hinila ang kumot because I was naked, I saw Ellaine beside me she was naked at mahimbing pa'ng natutulog. Biglang sumakit ang ulo ko sa nagkikislapang mga camera sa loob ng kwarto kaya napatungo ako habang nagugulohan kung ano ba'ng nangyari.

“Sir Tristan, paano niyo po ipapaliwanag sa amin kung anong mayroon sa inyo ni Ms.Ellaine?”

“Siya ba ang girlfriend mo?”

“Wala namang mangyayaring ganito kung wala kayong relasyon hindi po ba?” sunod-sunod na tanong ng mga reporters. Nakita ko rin si Ellaine, napabalikas ito ng bangon at nagtakip ng katawan.

“Anong nangyayari? Bakit magkasama tayo rito? Why are we both naked?” sunod-sunod rin tanong ni Ellaine kaya napatiim ako.

“Damn it! Umalis na kayo!” bulyaw ko sa mga reporters dahil nagdidilim ang paningin ko. Nakita kong pumasok ang baklang kaibigan ni Ellaine at ang bodyguards niya para paalisin ang mga reporters. Nagsialis naman ang mga ito kaya matalim akong tumingin kay Ellaine.

“You meant it to happen, didn't you?” sarkastiko kong tanong.

“What?” natigilan nitong tanong.

“Sinadya mong lasingin ako! What do you really want? Bakit kailangan mong gawin ang bagay na 'to? Do you think you can get me because of your money?!” sumbat ko sa kanya at tumayo na para magbihis.

“Wala rin akong alam, Tristan..” sagot ni Ellaine at tumayo na para magbihis.

“Tingin mo maniniwala ako sa ‘yo?” Tumayo ako at matapos magbihis ay lumabas na sa kwarto pero natigilan ako nang makita ang baklang kaibigan ni Ellaine na kausap ang mga reporters.

“Naipasa niyo na ba sa phone ko lahat? i-delete niyo na ‘yan ha, send ko na lang sa inyo ang bayad okay? Basta wala munang lalabas sa media hangga't wala akong signal,” narinig kong sabi ng baklang kaibigan ni Ellaine sa mga reporters. Umigting ang panga ko bago nagpatuloy sa paglalakad.

“Tristan!” tawag ni Ellaine pero dire-deretso akong naglakad na parang hindi siya naririnig.

"Tristan, makinig ka muna,” sabi nito nang maabutan ako at pigilan sa braso.

“Sorry,” sambit nito kaya galit ko siyang hinarap.

“Hindi ako tanga Ellaine, huwag mo akong gawing tanga!” sigaw ko sa pagmumukha niya. “Ito ba ang gusto mo? To ruin my life?”

“I'm not ruining your life, ginawa ko lang ito dahil mahal kita! Kahit fan lang ako, gagawin ko ang lahat makasama ka lang.” sagot niya sa akin kaya mariin akong napapikit.

"Kung ipipilit mo ang gusto mo, I swear hindi ka rin magiging masaya sa akin. Nag-iisa lang ang babae sa buhay ko, kaya tigilan mo na ang pag-iilusyon mo,” paliwanag ko habang napapailing.

“At sino ang babaeng 'yon Tristan?! Hindi ako makakapayag na mapunta ka lang sa ibang babae!”

“Ano ba'ng pake mo sa buhay ko?! This is my life, hindi ko hahayaang kontrolin ng isang fan ang buhay ko at lalong hindi mo ako hawak sa leeg!” halos sumabog na ako sa galit dahil sa kanya.

“Hindi ako basta fan lang Tristan!” sumbat niya sa akin at lumalabas na naman ang pagiging spoiled brat niya.

“Shut up!!!” sigaw ko at binawi ang braso sa kanya. Isang matalim na tingin pa ang ipinukol ko bago tumalikod.

Tinawagan ko ang manager ko at nagpasundo na lang sa lugar na ito. Nagcheck-in ako sa ibang kwarto habang naghihintay, at hindi ko lubos maisip na magagawa ni Ellaine ang bagay na ito sa akin. Isa lang ang nararamdaman ko sa kanya ngayon, pagkasuklam at ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha niya.

Forced Marriage to a Billionaire's DaughterTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon